"Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Irena Degutienė pranešė, kad planuojama sušaukti neeilinę sesiją, parašų jie dar neturi surinkę, tačiau, kadangi inicijuoja valdančioji dauguma, matyt, nekils kliūčių juos surinkti", - sakė V.Mazuronis.

Pagal Konstituciją, neeilinę sesiją šaukia Seimo pirmininkas ne mažiau kaip trečdalio - 48 iš 141 - Seimo narių siūlymu.

Pagal Seimo statutą, parlamentas per metus renkasi į dvi sesijas. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną, baigiasi gruodžio 23 dieną, vasaros sesija prasideda kovo 10 dieną ir trunka iki birželio 30-osios. Seimas gali nutarti sesiją pratęsti, taip pat - šaukti neeilinę sesiją.