"Nepriklausomai nuo mūsų nuomonių įvairovės, mes sugebėjome ypatingai svarbiais šaliai momentais būti susitelkę ir solidarūs. Esame įsitikinę, kad tokie išliksime ir dabar. Eikime ir balsuokime už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje", - sakoma deklaracijoje, kurią pasirašo forumo prezidentas Algirdas Gaižutis.

Lietuvos piliečiai raginami nedvejoti ir pasisakyti už narystę.

"Lietuvos piliečiai, kuriems rūpi savo, vaikų ir anūkų ateitis, kurie nori matyti mūsų kraštą klestintį kultūringų ir demokratiškų Europos šalių tarpe, turi nedvejoti ir aiškiai pasisakyti už mūsų narystę Europos Sąjungoje", - teigiama deklaracijoje.

Dokumento autorių teigimu, daugumą pagrindinių profesinių, religinių, mokslo, meno ir kitų nevyriausybinių organizacijų vienijantis forumas siekė suaktyvinti diskusiją dėl Lietuvos ir Europos ateities.

Daugelyje renginių ir konferencijų buvo visais požiūriais nagrinėjamos Lietuvos stojimo į ES galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, taip pat ir ES perspektyvos bei reformos. Deklaracijoje teigiama, kad įvairiuose renginiuose dalyvavo tūkstančiai aktyvių Lietuvos piliečių.

"Diskusijos dar kartą patvirtino būsimo referendumo dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, įvyksiančio 2003 m. gegužės 10-11 dienomis, istorinę reikšmę. Šiomis dienomis mes turėsime galimybę dar kartą įrodyti sau ir kitiems, jog mes buvome ir esame europiečiai, pradedant senąja mūsų istorija ir baigiant dabartimi", - teigiama deklaracijoje.

Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, Seimo pirmininko pavaduotojas parlamentinio Europos reikalų komiteto vadovas Vytenis Andriukaitis, užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, prezidento Rolando Pakso patarėja Dalia Kutraitė-Giedraitienė, Europos reikalų komiteto vadovas Petras Auštrevičius, Vyriausybės atstovas Konvente dėl Europos ateities Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Rytis Martikonis.

Taip pat konferencijoje kalbėjo ir užsienio atstovai: Europos Parlamento atstovė Europos ateities konvente Maria Berger, Portugalijos parlamento atstovas Europos ateities konvente Alberto Costa (Albertas Kosta).

Forumo pirmininkas akademikas Algirdas Gaižutis ir pirmininko pavaduotojas Rimantas Dagys pristatė ES ateities Lietuvos forumo tarybos 2002 metų veiklos ataskaitą ir 2003 metų darbų planus.

Prieš metus įsteigtas forumas vienija nevyriausybines, profesines ir kitas visuomenines organizacijas bei mokslo institucijas. Jo pagrindinis tikslas - informuoti visuomenę apie diskusijos dėl ES ateities raidą.

Lietuvos Seimo ir Vyriausybės nariai dalyvauja prieš metus įsteigtame ES nares ir valstybes kandidates vienijančiame Konvente dėl Europos ateities. Konventas iki 2004 metų ketina parengti Europos konstitucijos projektą.

Konvente dėl Europos ateities Lietuvai atstovauja du Seimo ir vienas Vyriausybės narys: valdančiosios Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys V.Andriukaitis, opozicinės Liberalų frakcijos narys Algirdas Gricius ir Užsienio reikalų ministerijos sekretorius R.Martikonis.

Delegacijos narių pavaduotojais yra paskirti valdančiosios Naujosios sąjungos (NS, socialliberalų) frakcijos narys Gintautas Šivickas, mažumai priklausančios Liberaldemokratų frakcijos narys Eugenijus Maldeikis ir Lietuvos misijos prie Europos Bendrijų vadovas ambasadorius Oskaras Jusys.

Lietuva ES nare tikisi tapti kitų metų pavasarį.