„Sąjūdis išmokė mus patikėti savo jėgomis. Jis subrandino, o vėliau ir realizavo mintį, kad Laisvė – tai vertybė, kurią tautos ne gauna dovanų kažkieno geros valios ar pasaulio politinės konjunktūros dėka, o ją reikia iškovoti”, - sakė prezidentas.

Tiesa, V. Adamkus pažymėjo, kad ne visi Sąjūdžio idealai įgyvendinti, „ne visas Sąjūdžio pamokas išmokome”, todėl verta prisiminti jį ne tik kaip istoriją, bet ir kaip „geriausia moralios ir kultūringos politikos, pilietinio solidarumo ir tolerancijos mokykla. Sąjūdis ir šiandien mums - politinės veiklos idealas, iš kurio turime mokytis, kaip, būdami skirtingi, turime siekti bendros gerovės ir bendrų tikslų”

Susirinkusiuosius į minėjimą sveikino prezidentas Valdas Adamkus, europarlamentaras ir Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis, buvęs disidentas Antanas Terleckas, poetas Justinas Marcinkevičius, svečiai iš kaimyninių Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis buvo įkurtas 1988 metų birželio 3 dieną, o tų pačių metų spalio 22-23 dienomis surengtas LPS steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo priimta Sąjūdžio programa ir įstatai, sukurti valdymo organai.

Grupės intelektualų įkurta organizacija netrukus virto plataus masto judėjimu, kurį vainikavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 metų kovo 11-ąją.