Briuselyje vykusiame posėdyje pristatyti straipsniai, reglamentuojantys pagrindines ES puoselėjamas vertybes ir ES tikslus, kurie apibrėžia pagrindinius Sąjungos veiklos principus bei nustato jos kompetenciją.

"Būsimosios ES šalys apsisprendė siekti narystės ne vien dėl ekonominių išskaičiavimų. Jos renkasi šitą galimybę, visų pirma, dėl Europos Sąjungos pamatinių vertybių", - teigė Seimo atstovas Konvente socialdemokratas Vytenis Andriukaitis.

Konvento posėdyje taip pat buvo pristatytos Konvento Socialinės Europos darbo grupės išvados.

Komentuodamas Konvento dėl ES ateities sesijoje nagrinėjamus klausimus, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Rytis Martikonis nurodė, kad aptarta galimybė plačiau taikyti kvalifikuotosios daugumos balsavimą sprendžiant socialinės srities klausimus.

"Šioje diskusijoje kiekvieną atvejį turime nagrinėti atskirai, atsižvelgiant į socialinių klausimų jautrumą", - sakė R.Martikonis.

Pasak parlamentaro socdemo Vytenio Andriukaičio, Europos socialinė politika turi tapti lygiaverte Europos ekonominės politikos partnere. "Daugiau Europos pirmiausia reiškia daugiau socialinės Europos", - sakė V.Andriukaitis.

Darbo grupė taip pat pabrėžė geresnio ekonominės ir socialinės politikos koordinavimo būtinybę bei siūlė būsimojoje Konstitucinėje sutartyje apibrėžti socialinių partnerių vaidmenį.

Be to, Konvento posėdyje buvo aptartas regionų ir vietos valdžios vaidmuo Europos politikoje. Siekiama, kad savivaldybių vaidmuo ES sprendimų priėmimo procese taptų aiškesnis ir didesnis.

Planuojama, kad po plėtros ES bus beveik 100 000 regioninio ir vietinio lygmens savivaldybių.

Praeitų metų pavasarį pradėjęs posėdžiauti Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir kandidačių atstovų Konventas turi parengti 2004 metais vyksiančiai tarpvyriausybinei konferencijai siūlymus dėl ES reformų.

Kiekviena ES šalis narė ir kandidatė Konvente yra atstovaujamos vieno vyriausybės atstovo ir dviejų parlamento atstovų. Be R.Martikonio ir V.Andriukaičio, Lietuvą Konvente taip pat atstovauja parlamentarai Algirdas Gricius ir Alvydas Medalinskas.

Lietuva tikisi tapti pilnateise ES nare 2004 metais.