LATGA-A steigėjų deleguoti asmenys yra Valentinas Sventickas (Lietuvos rašytojų sąjungos atstovas), Teisutis Makačinas (Kompozitorių sąjunga), Arūnas Matelis (Kinematografininkų sąjunga), Vaclovas Krutinis (Dailininkų sąjunga).

Taip pat Fotomenininkų sąjungos atstovas Vytautas Michelkevičius, Žurnalistų sąjungos atstovas Dainius Radzevičius, Tautodailininkų sąjungos atstovas Jonas Rudzinskas.

Kitą tarybos dalį sudaro ekspertų grupių pirmininkai – Jonas Liniauskas (literatūros, dramos ir audiovizualinių kūrinių autorių ekspertų grupė), Bronius Leonavičius (vizualinio meno kūrinių autorių ekspertų grupė) ir Raigardas Tautkus (muzikos kūrinių autorių ir leidėjų ekspertų grupė).

LATGA-A prezidento pareigoms užimti buvo pasiūlytas iki to šias pareigas ėjęs V. Sventickas. Asociacijai, nuspręsta, jis vadovaus ir toliau.

Po konferencijos į pirmąjį darbinį posėdį susirinkusi naujoji LATGA-A taryba išrinko asociacijos viceprezidentą. Juo tapo kompozitorius Teisutis Makačinas.

Taryba taip pat nutarė agentūros generalinio direktoriaus pareigas toliau patikėti Edmundui Vaitekūnui, o vyriausiojo finansininko pareigas – Irenai Gerasimovič.