Konvento dėl Europos Sąjungos (ES) ateities posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas R.Martikonis nurodo, kad kuriant demokratišką ir efektyvią ES būtina suteikti Europos Parlamentui teisę rinkti Europos Komisijos prezidentą, pranešė Lietuvos URM.

Pasak URM sekretoriaus, šiuo metu Konvente yra aptariami keletas pasiūlymų dėl ES valdymo. Praėjusią savaitę pasiūlymus dėl ES institucinės sąrangos pateikė ir įtakingiausios ES narės Vokietija ir Prancūzija.

Šios valstybės pasiūlė įvesti dvigubos prezidentūros instituciją, kuri subalansuotų Ministrų Tarybos bei Europos Komisijos vaidmenis. Taip pat Paryžius su Berlynu siūlo įvesti ES dvivaldystę.

Šios šalys pateikė siūlymą, kad ES vadovautų Europos Parlamento renkamas Europos Komisijos pirmininkas ir dar vienas prezidentas, kurį rinktų Ministrų Taryba.

Pagal dabar galiojančią tvarką, pasikeisdamos kas pusę metų, ES vadovauja visos 15 organizacijos narių, o Europos Komisijos pirmininką skiria ES narės, pritarus Europos Parlamentui. Vokietija ir Prancūzija taip pat pageidautų įvesti naują, vieno asmens užimamą užsienio politikos atstovo postą.

"Turime pakankamai laiko ir galimybių gerai išanalizuoti įvairius modelius ir rasti visiems priimtinus sprendimus", - teigė URM sekretorius R.Martikonis. R.Martikonis nurodė, jog dauguma pasiūlymų dėl ES valdymo modelio remiasi lygybės, institucijų balanso ir efektyvumo principais.

Todėl, anot pareigūno, visi pasiūlymai turi būti vertinami atsižvelgiant į ES sąrangą, nes bet kurios ES institucijos reforma sąlygoja valstybių narių ir ES institucijų pusiausvyrą. Praeitų metų vasario mėnesį pradėjęs darbą Europos Konventas dirbs iki šių metų vasaros.

Parengęs baigiamąjį dokumentą ES Konstituciją Konventas pateiks tarpvyriausybinei konferencijai, kuri priims galutinius sprendimus. Lietuvai Konvente, be R.Martikonio, atstovauja Seimo nariai Vytenis Andriukaitis ir Algirdas Gricius.

Lietuva kartu su dar devyniomis šalimis kandidatėmis praeitų metų gruodžio mėnesį Kopenhagoje vykusiame ES viršūnių susitikime baigė stojimo derybas. Visateise ES nare Lietuva ketina tapti 2004 metų gegužės 1 dieną.