1991 metų sausio 13-sios įvykių dešimtųjų metinių proga įtakingas Lenkijos liberalus dienraštis "Rzeczpospolita" šią savaitę išspausdino didelį straipsnį "Testamentas, perskaitytas po dešimtmečio".

Be kitų Lietuvos politikų, jame cituojamas ir buvęs Seimo narys ir pirmasis krašto apsaugos departamento (vėliau - ministerijos) vadovas Audrius Butkevičius.

V. Landsbergis 1990-1992 metais buvo Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas ir faktinis Lietuvos valstybės vadovas sudėtingu nepriklausomybės įtvirtinimo periodu.

Anot "Rzecpospolita", p asak A. Butkevičiaus, "pirmoji išdavystė" iš V. Landsbergio pusės įvyko praėjus porai mėnesių po įvykių prie Vilniaus televizijos bokšto. Tuometinio Krašto apsaugos departamento vadovo automobilį sulaikė OMON būrys.

"Tik po daugelio metų Maskvoje iš buvusių Vilniaus omonininkų sužinojau, kad jiems paskambino tuometinis V. Landsbergio sargybinis. Naktį važiavau į susitikimą su lenkais, kurie mūsų žmones ruošė pogrindinei veiklai. Landsbergis žinojo, kur važiuosiu. Norėjo išprovokuoti incidentą, kad Lietuva vėl atsidurtų pirmuosiuose laikraščių puslapiuose," laikraščiui pasakojo A. Butkevičius.

A. Butkevičiaus nuomone, jis galėjo žūti, jeigu būtų atsišaudęs, tačiau taip nepadarė ir po poros valandų buvo paleistas.

V. Landsbergis, BNS korespondento paprašytas pakomentuoti dešimtmečio senumo įvykius, teigė, jog pats A. Butkevičius tuo metu elgėsi gana mįslingai.

"Daugybė žmonių, kurie tada buvo valstybės reikaluose, atsimena, kaip pats A. Butkevičius tuomet nuvažiavo į OMON rankas", sakė V. Landsbergis.

Pasak jo, tas incidentas įvyko prie M. Burokevičiaus Kompartijos štabo Sierakausko gatvėje, kur dabar įsikūrusi Vokietijos ambasada.

Pasak V. Landsbergio, Komunistų partijos būstinė buvo saugoma omonininkų ir A. Butkevičius, jei būtų nenorėjęs rizikuoti, galėjo pasirinkti kitą maršrutą, tačiau jis važiavo pro šalį ir buvo sustabdytas. A. Butkevičius buvo suimtas iki ryto, o tuo tarpu Aukščiausioje Taryboje buvo organizuotas budėjimas.

"Ketinome imtis priemonių A. Butkevičiaus išlaisvinimui, rūpinomės, kaip jį ištraukti. Planavome surengti kokį nors piketą dėl jo išlaisvinimo, tačiau rytą jis pats buvo paleistas", BNS sakė V. Landsbergis.

Pasak jo, iš A. Butkevičiaus buvo konfiskuoti jo vežti dokumentai.

"Tai labai mįslinga istorija", teigė V. Landsbergis.

"Rzeczpospolita" rašo, jog dabar su savo buvusiais sovietiniais priešininkais A. Butkevičius susitinka Maskvoje, kur dažnai būna verslo reikalais.

Pasak A. Butkevičiaus, "karas baigėsi, o jo dalyviai vieni kitiems neturi jokių priekaištų".

A. Butkevičius laikraščiui sakė, kad nori įkurti savo partiją, nes jį domina "valdžia ir įtaka labiau negu būti mirusiu didvyriu".

Toje pat publikacijoje V. Landsbergis apgailestauja, jog teismas nenubaudė žudikų, kurie ramiai gyvena Rusijoje ir kadaise už dalyvavimą žudynėse netgi buvo paaukštinti.

A. Butkevičius buvo 1996-2000 metų kadencijos Seimo nariu, tačiau didelę šios kadencijos dalį praleido kalėjime. 1998 metų lapkritį jis buvo nuteistas kalėti pusšeštų metų už pasikėsinimą sukčiauti stambiu mastu.

A. Butkevičius teigė esąs nekaltas ir tapęs V. Landsbergio inicijuoto politinio sąmokslo auka.

2000 metų pavasarį teismas jam sutrumpino bausmės laiką, ir netrukus jis buvo paleistas lygtinai.

Dėl nebaigto teistumo A. Butkevičiui nebuvo leista balotiruotis į Seimą per 2000 metų spalį vykusius rinkimus.