Jame buvo nurodyta, jog žiniasklaidoje paskleista informacija apie tai, kad lapkričio 15 d. Vilniaus miesto tarybos narys ir vicemeras Arūnas Štaras ir tarybos narys Vladimir Avin, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Jaroslavas Narkevičius ir Jonas Urbanavičius tarnybiniais automobiliais po darbo valandų vyko į privatų kito Vilniaus miesto tarybos nario surengtą vakarėlį motelyje ,,Vilnoja”.

S.Dmitrijevas prašė komisijos įvertinti, ar tarybos nariai nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.

2008 m. vasario 14 d. VTEK priėmė sprendimą, kuriame konstatavo, kad A. Štaras, tarnybiniu automobiliu po darbo valandų vykęs į neformalaus pobūdžio savivaldybės valdančiosios koalicijos susitikimą, nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytos prievolės nesinaudoti tarnybine nuosavybe kitokiai nei tarnybinei veiklai ir tokiais veiksmais pažeidė šio įstatymo 3 str. 6 p. nuostatas.

A.Štaras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti VTEK sprendimą kaip nepagrįstą. Pareiškėjas teismui paaiškino, kad komisija savo sprendimą grindžia klaidinga nuostata, jog savivaldybės valdančiosios koalicijos pasitarimai vertintini tik kaip politinė veikla, kurią vykdo politinės partijos ar organizacijos bei jų atstovai.

Pareiškėjo nuomone, komisija painioja politinę veiklą, kurią vykdo politinės partijos ir jų atstovai, su savivaldybės politine veikla, kurią vykdo savivaldybės politikai. Savivaldybės frakcijų posėdžiai ar susitikimai yra įstatymais įteisinta savivaldybės politikų veikla, be kurios neįmanomas efektyvus savivaldybės tarybos darbas. A. Štaro nuomone, komisija savo sprendime nepagrindė, jog vykdamas į frakcijos susitikimą jis naudojosi tarnybiniu automobiliu savo asmeniniams ar savo partijos, ar kitokiems, ne su savivaldybės veikla susijusiems tikslams. Valdančiosios koalicijos susitikimą reikėtų vertintinti kaip vieną iš savivaldybės renginių. Jame pareiškėjas dalyvavo kaip savivaldybės mero pavaduotojas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, priėjo išvadą, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas teisėtas ir pagrindo jį naikinti nėra. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo 2 str. 3 d. įtvirtina, kad viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Įstatyme numatyta, kad viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, privalo nesinaudoti ir neleisti naudotis jokia valstybės nuosavybe, taip pat ir valstybei nuomojama nuosavybe, kitokiai nei tarnybinei veiklai. A.Štaras ne tarnybinės užduoties vykdymui pasinaudojo tarnybiniu automobiliu, dalyvavo neformaliame valdančiosios koalicijos susitikime, todėl pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 str. 6 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.