Savo kolegai atminti spaudos konferenciją Seime surengė signatarai - Seimo narys Kęstutis Glaveckas, buvęs Premjeras, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys ir buvęs Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius.

Jų vertinimu, tai didelė skaudi netektis Lietuvai, kuri prarado garsų mokslininką. "Netekome žmogaus, kuris buvo nepaprastai gilaus proto, gilios logikos, nuoseklus. Jis buvo matematikas pagal išsilavinimą, bet ekonomistas pagal savo veiklą, pagal principus", - sakė K. Glaveckas.

"Jis turėjo labai aštrų protą, visada pasakydavo trumpoje kalboje esmę", - prisiminė B. Lubys. Jis pastebėjo tam tikrą akademiko humoro dozę ir satyros žvilgsnį, pavyzdžiui, jo garsiąją frazę "nereikia nuogiems eiti į dilgėles". B. Lubys žadėjo padėti išleisti jau parengtas E. Vilko knygas.

Pasak G. Vagnoriaus, E. Vilkas - vienas iš nedaugelio akademikų, kuris savo mokslines žinias pritaikė praktiniams Lietuvos poreikiams, daug prisidėjo prie atkurtos Lietuvos koncepcijų ir reformų rengimo.

"Mane visuomet jis žavėjo ypatingu loginiu mąstymu, sugebėjimu ekonominius procesus vertinti matematiškais argumentais, dalykiniu principingumu. Jis dėl politinės naudos, dėl politinių motyvų niekada neaukojo savo dalykinio principingumo", - sakė G. Vagnorius.

Ekspremjeras taip pat pažymėjo, kad prof. E. Vilkas buvo didelis ramstis daugeliui Vyriausybių.

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo Akto signataras akademikas prof. habil. dr. E. Vilkas staiga mirė gegužės 18 d., eidamas 73-iuosius metus.

E. Vilkas gimė 1935 m. spalio 3 d. Klaipėdos rajone, Gargžduose. Baigęs progimnaziją Gargžduose, toliau mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje, o 1953-1958 m. - Vilniaus universitete, kur įgijo matematiko specialybę.

1958-1985 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute. 1963 m. E. Vilkas apgynė daktaro, o 1973 m. - habilituoto daktaro disertacijas. 1980 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu, 1985 m. - tikruoju nariu (akademiku).

1985 m. buvo išrinktas Ekonomikos instituto direktoriumi ir Mokslų akademijos prezidiumo vyriausiuoju moksliniu sekretoriumi.

1989 m. buvo išrinktas TSRS liaudies deputatu.

1990-1992 m. - Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo narys, Liberalų frakcijos pirmininkas.

1991-2001 m. - Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas.

1995-2002 m. - Privatizavimo komisijos pirmininkas.

Akademikas Eduardas Vilkas parašė 4 mokslines monografijas, yra paskelbęs per 80 mokslinių straipsnių, parengė keliolika mokslų daktarų. Akademiko sukurta matematinės ekonomikos mokslinė mokykla plačiai pripažinta Lietuvoje ir užsienyje.

E. Vilkas buvo daugybės ekspertų grupių vadovas rengiant svarbius Lietuvos ekonomikos, švietimo ir kultūros plėtotei dokumentus: Lietuvos mokslo ir technologijų Baltąją knygą, Lietuvos ekonomikos plėtros iki 2015 m. ir 2020 m. ilgalaikes strategijas ir kt. Pastarųjų kelerių metų akademiko populiariąją publicistiką pamėgo plačioji šalies visuomenė.

Už nuopelnus Lietuvos Respublikai akademikas Eduardas Vilkas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

***

Velionis pašarvotas Lietuvos mokslų akademijos salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Atsisveikinimas - gegužės 20 d. (antradienį) 12-22 val., gegužės 21 d. (trečiadienį) nuo 8 val., karstas išnešamas 11 val. Laidojama Antakalnio kapinėse.