Laureatams atiteko trys 70 tūkstančių litų vertės premijos – Mokslo pažangos, Partnerystės pažangos ir Kultūros pažangos. Laureatai gavo ir NPP simbolį – tetraedrą. Mokslo pažangos premiją už svarų indėlį plėtojant puslaidininkių fiziką Lietuvoje gavo akademikas profesorius habilituotas daktaras J. Požėla ir profesorius habilituotas daktaras A. Žukauskas.

Mokslo pažangos premija skiriama mokslininkams ar jų grupėms už mokslo ir Lietuvos intelektinio potencialo vystymą bei vertingas inovacijas.

Partnerystės pažangos premija už ultragarsinių matavimo ir diagnostikos technologijų sukūrimą ir proveržį į Europos mokslinių tyrimų ir taikymų erdves paskirta profesoriui habilituotam daktarui R. Jonui Kažiui.

Ši premija skiriama už indėlį į mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą bei šalies konkurencingumo didinimą, diegiant praktikoje pažangiausiais technologijas ir naujoves.

Kultūros pažangos premija atiteko dviem asmenybėms – poetui J. Marcinkevičiui ir režisieriui E. Nekrošiui. J. Marcinkevičius premiją gavo už svarų indėlį į lietuvių poetinę kultūrą ir tautos tapatybės stiprinimą, E. Nekrošius - už originalias užsienio ir lietuvių klasikos kūrinių interpretacijas.

Kultūros pažangos premija skiriama už pasaulinės patirties ir savo talento sklaidą ugdant Lietuvos ateities kartas visose kultūros raiškos formose. Atsiimdamas apdovanojimą sunegalavo ir į ligoninę išgabentas J. Marcinkevičius.

Kol VU teatro salėje griežė Modesto Pitrėno vadovaujamas Kauno miesto simfoninis orkestras, dainavo vokalinė grupė „Kivi“, Lino Adomaičio ir Eurikos Masytės duetas, Joana Gedmintaitė, Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius, Vilniaus universiteto Rektoriaus auloje virė darbas. Čia NPP komitetas balsavo, kad taps nugalėtojais. Laureatus skelbė NPP komiteto pirmininkas, Vilniaus universiteto rektorius akademikas Benediktas Juodka.

Pradedant šiais metais, ceremonijos metu paskelbiami tik premijų laureatai. Iki šiol, prieš paskelbiant premijų laureatus, viešai buvo pristatoma po tris nominantus į kiekvieną premiją.

NPP laureatų rinkimai Lietuvoje surengti trečią kartą. Jų metu įvertinami ir pagerbiami mokslininkai, savo darbais prisidėję prie tobulesnio ateities kartų gyvenimo. Šįmet NPP apdovanojimai pripažinti valstybinės reikšmės ir yra neapmokestinti gyventojų pajamų mokesčiu.

NPP nominuotus darbus vertino NPP komiteto nariai: Kauno technologijos universiteto Senato pirmininkas Ramutis Petras Bansevičius, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto Organinės chemijos katedros profesorius Eugenijus Butkus, Vilniaus dailės akademijos rektorius Adomas Butrimas, Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juodka, Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktorius Domas Kaunas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Zenonas-Rokus Rudzikas, Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos klinikos vadovas, vienas iš 2006 m. Mokslo pažangos premijos laureatų Vytautas Jonas Sirvydis, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas Juozas-Vidmantas Vaitkus, Lietuvos tekstilės instituto direktorė Aušra Abraitienė, bendrovės ,,Eika” direktorius Robertas Dargis, bendrovės „Ekspla“ gen. direktorius, 2007 m. Partnerystės pažangos premijos laureatas Kęstutis Jasiūnas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Mečislovas Rondomanskas, operos solistas, 2007 m. Kultūros pažangos premijos laureatas Virgilijus Kęstutis Noreika, „Europos parko“ prezidentas, skulptorius, 2006 m. Kultūros pažangos premijos laureatas Gintaras Karosas.

NPP iniciatoriai - Vilniaus universitetas, LNK ir „Hansabankas“.