Mitinguotojai reikalavo iš Čečėnijos respublikos Ičkerijos išvesti Rusijos kariuomenę, atlyginti padarytą žalą, už genocidą Čečėnijoje Rusijos valdžią teiste Tarptautiniame tribunole. Akcijoje dalyvavo ir pora į Lietuvoje surengtą konferenciją apie taiką Čečėnijoje atvykusių čečėnų. Į vėliavas ir plakatus laikiusius mitinguotojus kreipėsi ir malda dievo palaimos kovotojams už laisvę prašė monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

„Mes reikalaujame nepriklausomybės Čečėnijai ir smerkiame pasaulį, kuris visiškai abejingas. Taip pat abejinga komunistinė mūsų valdžia, ji tyli ir jokių protestų nereiškia. Juk ši diena ir mūsų Seime turėtų būti minima, tačiau niekas neruošiama“, - DELFI aiškino disidentas Antanas Terleckas.

„Turime priekaištų ir mūsų europarlamentarams - jų balso negirdime jokiais klausimais. Žinome, kad profesorius Vytautas Landsbergis buvo paruošęs parodą , tačiau ją išdraskė. Tačiau kiti dėl parodos nuėmimo nepasisakė. Ko jie tada ten sėdi?“ - piktinosi šalia A. Terlecko stovėjusi Čečėnijos rėmimo komiteto narė Bronė Serbentaitė.

A.Terleckas piktinosi, kad mitingas neorganizuotas, o organizatorius – Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius – „pasipūtęs vaikšto ir nieko nedaro“. Pasak A. Terlecko, dėl susirinkusio mažo žmonių skaičiaus jam gėda prieš Lietuvoje gyvenančius čečėnus ir „rusus, kurie iš mūsų juokiasi“.

Seimo narys konservatorius Rytas Kupčinskas DELFI aiškino nesutinkąs su A. Terlecku, teigiančiu, kad parlamentarai bijo Rusijos ir tyli. „Gaila, kad jis penktadienį nebuvo konferencijoje Seime, kur aptartos taikos Čečėnijoje galimybės“, - kalbėjo parlamentaras.

Jis priminė V. Landsbergio kritišką nuomonę dėl nukabintos parodos Europos parlamente, kurioje atsispindėjo prieš čečėnus Rusijos vykdytas genocidas ir tautos likimas.

Ambasados darbuotojai susitikti su mitinguotojais neišėjo. Akciją filmavo policijos pareigūnai.