Kartą teismą buvo laimėjusi

Konkursą pralaimėjusios Jolitos Buzaitytės-Kašalynienės advokatas Darius Sauliūnas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) įteikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje dėl konkurso į minėtas pareigas. Atsakovas šioje byloje – konkursą rengusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tretysis asmuo – departamento vadovu tapęs Vilniaus miesto tarybos narys socdemas J. Požėla.

Konkursą jaunasis politikas laimėjo dar 2006 m. rugsėjį. Informologijos bakalauras ir žurnalistikos magistras iki tol dirbo Europos Parlamento nario Justo Vinco Paleckio padėjėju, priklausė Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybai.

Vadovauti departamentui taip pat siekusi, tačiau antroje vietoje likusi J. Buzaitytė-Kašalynienė kreipėsi į teismą, mat socdemas esą neturėjo vadovaujamo darbo patirties, kuri būtų patvirtinta darbo sutartimi. Tuo tarpu moteris penkerius metus vadovavo vienai viešajai įstaigai.

Laimėtojas savo ruožtu tvirtino turįs pakankamai patirties, nes vadovavo sostinės tarybos Peticijų komisijai ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilniaus skyriui, buvo vienas iš Europos jaunųjų socialistų organizacijos vadovų. Tiesa, sostinės savivaldybės Teisės departamento direktorius Jovitas Elzbergas tuomet DELFI sakė, kad politikas komisijos posėdžius šaukė vos keletą kartų per porą metų.

Prieš metus Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, kad J. Požėla konkursą laimėjo neteisėtai, mat jis neturėjo jokio darbo stažo. Kartu buvo panaikintas socialinės apsaugos ir darbo ministrės socdemės Vilijos Blinkevičiūtės įsakymas, kuriuo partijos kolega buvo paskirtas departamento vadovu.

Tačiau praėjusių metų pabaigoje LVAT patenkino ministerijos apeliacinį skundą ir minėtą teismo sprendimą panaikino.

Vardija lingvistines klaidas

Prašyme atnaujinti procesą teigiama, esą savo sprendime LVAT „be jokių argumentų ir analizės tapatina sąvokas „vadovaujamas darbas“ ir „vadovavimas“. Specialusis konkurso reikalavimas buvo „turėti vadovaujamo darbo patirties“.

Anot D. Sauliūno, sąvoka „vadovaujamas darbas“ nėra apibrėžta Lietuvos teisės aktuose, todėl ji turi būti interpretuojama pagal loginį, lingvistinį, sisteminį aiškinimo metodą. Sąvoka „vadovaujamas darbas“, advokato teigimu, siejama su darbo patirties turėjimu, o „vadovavimas“ yra žymiai abstraktesnis terminas.

Sutapatinus šias sąvokas esą pažeidžiamas Vyriausybės nutarimas, kuriuo vadovaujantis organizuojami konkursai į valstybės tarnybą. Mat šiame dokumente nurodyta, kad būtina pateikti stažą patvirtinančius dokumentus, jei iš pretendentų reikalaujama turėti darbo patirties. Lietuvių kalbos instituto ekspertė J. Pajėdienė taip pat nurodė, kad „vadovaujamo darbo patirtis“ turi būti suprantama kaip darbo santykiais pagrįstas vadovaujamas darbas.

Byloje nesama duomenų, kad „J. Požėla būtų dirbęs vadovaujamą darbą pagal darbo sutartį. Būnant Peticijų komisijos ar Socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininku visuomeniniai darbo santykiai esą nesusiklostė.

„Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad jam vienam konkurso dalyviui kažkodėl buvo padaryta išimtis ir pritaikyta ne ta teisės norma, kuri turėjo būti taikoma šiuo atveju“, - pažymėjo advokatas. Pasak D. Sauliūno, tai galima laikyti nepagrįsta privilegija, kuri pažeidžia asmenų lygiateisiškumo principą.

Skunde taip pat teigiama, esą teismas nesigilino į klausimą, ar sąvoka „darbo patirtis“ turi būti suprantama kaip „darbo stažas“. Pasak advokato, minėtas LVAT sprendimas gali sukelti neprognozuojamų pasekmių. Esą net asmuo, vadovaujantis tam tikrai organizacijai visuomeniniais pagrindais, gali pretenduoti į valstybės tarnybą.

Užkliuvo išsišokimas Druskininkuose

Šį mėnesį J. Požėlos pavardė buvo linksniuojama dėl incidento, kai jis neblaivus įkliuvo Druskininkuose. Dėl to Socialdemokratų partijos Etikos ir procedūrų komisija skyrė 26-erių politikui griežtą papeikimą ir taip užkirto kelią jam užimti aukštus postus sostinės taryboje.

Savo ruožtu V. Blinkevičiūtė aiškino mananti, kad kolegai, dirbančiam jos vadovaujamoje ministerijoje, reikėtų suteikti antrą šansą.

J. Požėlos išsišokimu Druskininkuose pasipiktino ir jaunimo organizacijos. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) kreipėsi į ministrę bei institucijas, atsakingas už valstybės tarnautojų etiką ir kontrolę, ragindama įvertinti departamento vadovo veiksmus.

„LiJOT mano, jog vienos svarbiausių valstybinės jaunimo politikos institucijų – Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir ypač jos vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos bei būti autoritetu visam Lietuvos jaunimui“, - teigiama šios organizacijos kreipimesi. Dar anksčiau nepasitenkinimą J. Požėlos elgesiu pareiškė Lietuvos liberalus jaunimas.