K. Prunskienės skundas dėl VTEK sprendimo buvo patenkintas, tačiau jį VTEK dar galės apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT).

Teismas mano, kad skelbdama politinės reklamos ar žemės ūkio ministrės savireklamos požymių turinčius straipsnius valstybės biudžeto lėšomis, K. Prunskienė nesinaudojo pareigomis asmeninei neturtinei naudai gauti.

VTEK sprendimo punktus, kurie yra rekomendacinio pobūdžio, teismas paliko galioti. Nesant aiškaus visuomenės informavimo apie ministerijų veiklą teisinio reglamentavimo, teismas, pasisakydamas dėl principinių nuostatų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 3 p. taikymo ir vertindamas K.Prunskienės veiklą šio įstatymo aspektu, detaliai neanalizavo sprendime nurodytų faktinių duomenų, nes nėra teisinio pagrindo tokiai analizei. Tokios analizės neatliko ir VTEK.

K. Prunskienę VTEK buvo pripažinęs pažeidus įstatymą, kai ŽŪM regioninėje žiniasklaidoje skelbė politinės reklamos ar ministrės savireklamos požymių turinčius straipsnius, apmokamus valstybės biudžeto lėšomis. Tačiau ministrė neigė, kad už valstybės lėšas siekė asmeninės neturtinės naudos.

K. Prunskienei atstovaujanti advokatė Beata Vilienė buvo teisme buvo pareiškusi, kad ministrė vadovavosi įstatymais ir spaudoje buvo skelbiama informacija ne apie ministrės asmeninius laimėjimus, o apie ŽŪM veiklą bei ataskaitos apie struktūrinių fondų teikiamą paramą kaimo plėtrai.

Teisininkė taip pat tvirtino, kad laikraščiams nebuvo mokama už K. Prunskienės nuotraukas – esą jas nemokamai spausdino pačios redakcijos.

„Mes siekiame išsaugoti milijonus mokesčių mokėtojų pinigų, kurie gali būti mokami nepagrįstai, - teisme yra sakęs VTEK atstovaujantis Rytis Juozapavičius. – Ar kas nors prašo K. Prunskienės įvertinti politinius oponentus, jeigu mes vartojame bendruomenės pinigus, turime žinoti, ką aiškiai skelbiame. Daug ministrės pasisakymų yra beprasmiai – ji vertina žemės ūkio politikos efektyvumą arba tvirtina, kad Sartų varžybos turi vykti ant Sartų ežero bei kad šios varžybos turi teikti malonumą sportininkams. Tačiau ar to jos kas nors klausė ir tai svarbu žmonėms?"

Pasak VTEK atstovo, prieš skelbdama straipsnius ŽŪM privalėjo atlikti tyrimus, kokia informacija visuomenei yra reikalinga. „Juk galima sakyti, kad dabar yra kovo mėnuo, bet juk tai visi žino", - teigė jis.

K. Prunskienei nepalankų sprendimą priėmę etikos sargai rekomendavo valstybinių institucijų vadovams teikiant visuomenei informaciją, už kurią apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, vengti tiesioginės ar paslėptos institucijų vadovų ar kitų tarnautojų reklamos.