Anot Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, jog atskiros ministerijos, turėdamos aiškius įpareigojimus vykdyti antikorupcines priemones, tų priemonių neperkelia į savo planus.

"Yra rizika, kad iš tiesų tos priemonės yra nevykdomos, o veikla imituojama. Mes rekomendavome, kad būtų šita problema išspręsta. Mes taip pat pasiūlėme, kad visos kitos programos, kurios yra susijusios su Nacionaline korupcijos programa, būtų peržiūrėtos ir nebūtų dubliavimosi bei neefektyvaus pinigų naudojimo", - po susitikimo su Premjeru Gediminu Kirkilu šeštadienį sakė R. Budbergytė.

Atlikus auditą taip pat paaiškėjo, kad iki šiol programos koordinavimas, už kurį buvo atsakingas vidaus reikalų ministras, buvo neefektyvus, todėl šią funkciją siūloma patikėti Vyriausybei. Be to, bus svarstomos galimybės patobulinti Baudžiamąjį kodeksą, siekiant jame tiksliai apibrėžti korupcijos sąvoką.

Premjero G. Kirkilo teigimu, patobulinta Kovos su korupcijos programa turėtų būti parengta jau šį mėnesį ir perduota svarstyti Vyriausybei bei Seimui.