Šias bei keletą kitų rekomendacijų VU Akademinės etikos komisijos vadovas pateikė, kaip rašoma jo rašte, išnagrinėjęs TSPMI paskaitas lankiusios studentės skundą dėl dėstytojo Audriaus Siaurusevičiaus, pakvietusio į paskaitą Seimo narį Artūrą Paulauską ir po jo pasisakymo išsakiusio nuomonę apie tam tikrą politinę partiją bei kitoje paskaitoje viešai sukritikavusio to studento rašto darbą.

Šio kreipimosi kopijos taip pat nusiųstos VU rektoriui bei Senato pirmininkui

Studentė konservatorė abejojo A.Siaurusevičiaus nešališkumu

Kaip DELFI rašė, Vilniaus universiteto Filosofijos IV kurso studentė Ugnė Naujokaitytė, priklausanti konservatorių partijai bei dirbanti šios partijos būstinėje, suabejojo TSPMI pasirinktinį kursą dėstančio žurnalisto A.Siaurusevičiaus nešališkumu, kuomet pastarasis į vieną savo paskaitų buvo pasikvietęs Naujosios sąjungos vadovą Artūrą Paulauską.

A.Paulauskas tąkart inscenizuotoje „spaudos konferencijoje" dėstė savo požiūrį į buvusio saugumo karininko Juro Abromavičiaus žūties aplinkybių parlamentinį tyrimą, inicijuotą pačių socialliberalų bei į politinius oponentus - konservatorių partiją.

Studentams buvo pavesta pagal šią paskaitą ir vieno politiko požiūrį parengti rašto darbus, kurie taip pat buvo vertinami kaip sudėtinė atsiskaitymo už visą paskaitų kursą dalis.

Studentė U.Naujokaitytė tąkart teigė išgirdusi ir kai kurių paties dėstytojo A.Siaurusevičiaus šališkų replikų konservatorių partijos atžvilgiu.

Tiesa, pati studentė kaip nelankiusi paskaitų ir nevykdžiusi akademinių studijų buvo neprileista prie egzamino.

Šį dėstytojo A.Siaurusevičiaus sprendimą apskundusios U.Naujokaitytės skundą VU Akademinės etikos komisija atsisakė iš esmės nagrinėti, motyvuotai nurodydama, jog tai, viena vertus, ne šios komisijos kompetencija, kita vertus, nagrinėjimui nesama pakankamo pagrindo.

Rekomendacijos dėstytojams – vengti rodyti prieraišumą ar priešiškumą konkrečioms partijoms

Tačiau kartu VU Akademinės etikos komisijos pirmininkas E.Šileikis atsakyme studentei nurodo, jog suvokdamas ir pripažindamas tam tikras studentės skunde nurodytų aplinkybių sąsajas su akademine etika, atskiru raštu kreipėsi į VU TSPMI vadovybę, siūlydamas atsižvelgti į studentės skundą, jame atsispindinčią universitetinių vertybių, tarp jų – pažiūrų ir nuomonių įvairovės svarbą.

„(...)Nuoširdžiai rekomenduoju vengti kviečiamų valstybės politikų (Respublikos prezidento, Seimo narių ar Vyriausybės narių) pasisakymų studijų tvarkaraštyje numatytų užsiėmimų metu. Politikų ir kitų svečių pranešimams ar pasisakymams Fakulteto dekanato (vadovybės, administracijos) sprendimu turėtų būti skiriama auditorija, kurioje tuo metu nevyksta tam tikro studijų dalyko paskaita, pagal programą susieta su atitinkamu egzaminu ar kitokiu vertinimu (pvz., įskaita)", - rašoma E.Šileikio rašte.

Čia pat rekomenduojama vengti „aiškiai išsakyti ar kitaip studentams parodyti neanalitinį (nemokslinį, subjektyvų, asmeninį) prieraišumą (perdėtą palankumą) ar priešiškumą konkrečioms Lietuvos Respublikoje registruotoms politinėms partijoms (jų koalicijoms, lyderiams), tuo leidžiant susidaryti studentų įspūdžiui, kad jų kitoks (priešingas) politinis vertinimas gali turėti esminės įtakos nesėkmingai laikant egzaminą ar ginant kursinį darbą".

Atsižvelgiant į studentės skundą pateikiama ir dar viena rekomendacija - vengti paskaitoje ar seminare kritiškai aptarinėti tik vieno studento darbą, nurodant ar iš esmės atskleidžiant jo autorių.

Studentė savo skunde, be kita ko, buvo nurodžiusi ir tai, jog dėstytojas A.Siaurusevičius pagal A.Paulausko „spaudos konferenciją" ne viešam gynimui parengtą jos rašto darbą galimai neetiškai komentavo kitų studentų akivaizdoje, be to, anot studentės, komentavo ne darbo turinį, o jo formos detales.

„Klaidoms ar moksliškai neteisingiems atsakymams iliustruoti iš principo gali būti pateikiami tam tikri pavyzdžiai – konkretaus darbo ištraukos, tačiau neturėtų būtų atskleidžiama „klaidų" autoriaus tapatybė (jei tai įvyktų, dėstytojui svarbu dalykiškai paaiškinti klaidų paviešinimo tikslą, pažymint, kad tuo nesiekiama įžeisti ar užgauti įvardintą studentą)", - rašoma VU Akademinės etikos komisijos vadovo rašte.