Kaip ir anksčiau, taip ir dabar garbingo amžiaus sulaukęs A.Terleckas žodžio kišenėje neieško, daugumą politikų deda į šuns dienas, prilygina tėvynės išdavikams, tačiau visuomenėje pasirodo vis rečiau. Disidento įsitikinimu, einantiesiems į politiką ir esantiesiems joje turi būti numatytas ne tik minimalus, bet ir maksimalus amžiaus cenzas.

A.Terleckas tikino nedalyvausiantis šiemet vyksiančiuose Seimo rinkimuose ir neįsivaizduojantis Prezidento Valdo Adamkaus neapsisprendimo dėl galimybės dar kartą dalyvauti prezidento rinkimuose.

Rašo prisiminimus

- Anksčiau nuolat rengdavote įvairias akcijas, dalyvaudavote politiniame gyvenime, dėl Seimo nario vietos dalyvavote rinkimuose Panevėžyje. Dabar beveik dingote iš politikos, kuo užsiimate?

- Skubu rašyti prisiminimus, bijau, kad galiu nebesuspėti. Kiti rašo iš atminties net apie tai, kas buvo prieš penkiasdešimt metų, o man dar reikia peržiūrėti dokumentus, kad faktai nebūtų iškraipyti. Skubu, nes man jau aštuoniasdešimt. Retas vyras tokio amžiaus sulaukia. Turėčiau tik dėkoti Dievui, kad užbaigčiau tai, ką numačiau.

- Kokios apimties ketinate išleisti savo autobiografiją? Kiek jau nuveikėte? Prisiminus jūsų vizitus į Panevėžį, atrodo, dėl sveikatos problemų nesiskundėte.

- Manau, prisiminimai turėtų tilpti į tris tomus, kiekvienas maždaug po pustrečio šimto puslapių. Dabar baigiu rašyti pirmąjį tomą, o kaip seksis toliau, priklausys nuo daugelio aplinkybių. Slenkant metams daugėja ir problemų.

Panevėžį prisimena

- Anksčiau gana dažnai lankydavotės Aukštaitijos sostinėje, dalyvavote keliuose rinkimuose į Seimą, buvote išrinktas į Panevėžio miesto tarybą. Jau keletą metų esate mūsų miestą pamiršęs. Ar nesiilgite?

- Dažnai Panevėžį prisimenu tik iš gerosios pusės, tačiau dėl laiko stygiaus nesugebu atvažiuoti. Vis daugiau laiko atima gydytojai, nors vyrai apie ligas nelinkę pasakotis, nes tuo nėra ko girtis. Sakyčiau, Panevėžyje, kaip ir kituose mažesniuose miestuose, yra mažiau melo ir netikrumo, žmonės geranoriškesni ir draugiškesni.

- Esate vienas iš Lietuvos laisvės lygos steigėjų. Ar negaila, kad jos nebeliko? Kodėl pasirinkote Rolando Pakso vadovaujamą partiją „Tvarka ir teisingumas“?

- Prieš kelerius metus susijungėme su keliomis mažomis partijomis ir tikėjomės įkurti galingą dešiniąją jėgą, tačiau nesugebėjome susivienyti. Jūsų Arturas Grucė susidėjo su konservatoriais. Taigi Lietuvos laisvės lygos nebeliko. Mūsų ilgai neregistravo, žmonėms tapome mažai žinomi. Liberalus demokratus pasirinkau, nes šioje partijoje dirba rimčiausi ir doriausi žmonės.

- Bet R.Paksas nušalintas ne už dorybes.

- Visiems žinoma, kam ir kodėl Paksas neįtiko. Adamkus yra toks žmogus, kuriuo galima manipuliuoti ir jį tampyti. Turiu pagrindą įtarti ir daryti prielaidą, kad Adamkus - užsienio slaptųjų žvalgybų statytinis. To netvirtinu, tačiau turiu pagrindo įtarti.

Parodė, kas yra kas

- Praėjusiuose Seimo rinkimuose sublizgėjo Darbo partija. Kokia jūsų nuomonė apie ją?

- Darbo partijoje yra arba milijonieriai, arba komunistai. Visiems aišku, kas yra Uspaskichas ir ko jis atvažiavo į Lietuvą. Jau dabar atvirai kalbama, kad atominė elektrinė nebus statoma, o elektra bus gaminama deginant dujas. Turėtų būti aišku, kas tuo suinteresuotas.

- Jūs nuolat kritikuodavote Seimą. Koks jis dabar?

- Koks yra dabartinis Seimas, parodė balsavimas dėl atominės elektrinės. Ne visi ten vienodi, tačiau kaskart patenka vis daugiau buvusiųjų, sugebančių gražiau kalbėti ir daugiau žadėti. Kalta ir tauta, nesugebanti tarti tvirto žodžio, aklai patikinti pažadais ir leidžianti būti papirkinėjama. Daug Lietuvoje prasigėrusiųjų, už puslitrį parduodančių savo balsą. Tų, kurie balsavo už atominę elektrinę, sąrašus reikėtų skelbti spaudoje ir juos prilyginti tautos išdavikams. Ką, nesupranta ką daro? Geras ir Kirkilas, norintis rankas pasišildyti keliais šimtais milijonų litų. Vienintelė išeitis - kviesti tautą revoliucijai, kaip darė Paksas. Reikia, kaip mes 1988 metais sukviesdavome 30-40 tūkstančių žmonių, dabar sukviesti nors 10 tūkstančių, tada būtų atsižvelgiama į tautą, žmonės nebebūtų skurdinami.

Paksas buvo nuverstas sąmokslo keliu. Didžiausia epopėja ir pagrindas dabartiniams sandoriams padėtas, kai Pakso vietoje stojo laikinasis prezidentas Artūras Paulauskas. Dabar vykstantys pasikeitimai valdžioje rodo, kad elektrinės statymo ar nestatymo planas jau buvo sukurptas tada.

Amžius daro savo

- Artėja Seimo rinkimai. Jūs visuomenėje gerai žinomas, atvirai kritikuojate blogybes, nesitaikstote su jomis. Ar dalyvausite rinkimuose?

- Man jau aštuoniasdešimt ir tam esu per senas. Džiaugčiausi, jei suspėčiau surašyti savo prisiminimus. Kai kam nors pasakau savo metus, pasako, kad labai tikčiau būti prezidentu. Bet aš ne Lietuvos išdavikas, kad tokiame amžiuje spręsčiau visos valstybės reikalus.

- Prezidentas V.Adamkus vyresnis...

- Todėl ir nebeketinu lįsti į politiką. Jei jis ryžtųsi dar vienai kadencijai ir būtų išrinktas, galėčiau pakartoti, kad nebėra tautos. Manyčiau, jei yra numatytas minimalus prezidento ar Seimo nario amžiaus cenzas, galėtų būti numatyta ir viršutinė riba.