415 mln. litų numatyta skirti regioniniams ekonomikos augimo centrams - Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos, Mažeikių ir Visagino savivaldybėms.

Tikimasi, kad, gavusios papildomų lėšų iš ES fondų, šios savivaldybės galės gerinti aplinką - tvarkys viešąsias erdves, rekreacines ir poilsio, tai pat apleistas miestų zonas, rems vietos gyventojų bendruomenių iniciatyvas.

Marijampolę per artimiausius metus turėtų pasiekti beveik 70 mln. litų. Už juos savivaldybė numačiusi sutvarkyti miesto centrą - centrinę J.Basanavičiaus aikštę ir jos prieigas. Numatyta, kad per pirmus dvejus finansavimo metus rengiamiems projektams įgyvendinti bus skirta po 15 mln. litų, per likusius ketverius - po 10 mln. litų.

"Neprieštarauju, kad šie pinigai būtų skirti Marijampolei, bet kodėl jie įskaičiuojami į visam Sūduvos regionui numatytas lėšas? Kodėl nebuvo galima jų padalyti taip, kad pinigų tektų ne vienam Marijampolės apskrities miestui, bet ir kitiems regiono savivaldybių centrams", - priekaištavo Šakių rajono meras Juozas Bertašius.

Anot mero, skaitydamas oficialiai paskelbtą Vyriausybės nutarimą dėl lėšų skirstymo jis suprato, kad pinigai pasieks ne tik Marijampolę, bet ir kitus miestus.

"Šakiuose, gavę lėšų iš kitų ES programų, įgyvendinome vandentvarkos projektus. Tačiau liko netvarkytas miesto skveras. Jis primena didžiulį sąvartyną. Patys pinigų neturime, tad būtų galima panaudoti ES lėšas, bet jų negauname", - skundėsi J.Bertašius.

Marijampolės vicemeras Vidmantas Brazys Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje išgirdęs šakiečių nepasitenkinimą, siūlė jį reikšti Vyriausybei. Marijampolės apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius Šakių rajono vadovų pretenzijas į Marijampolei skirtas lėšas vadino nepagrįstomis. "Pinigai yra skirti konkrečioms savivaldybėms, jų ekonominių centrų - miestams sutvarkyti, ir kitos savivaldybės į juos pretenduoti negali. Kiti rajonai lėšų galės bandyti gauti per kitas programas", - aiškino jis.

Planuojama, kad tik į Marijampolės apskritį iki 2013 metų turėtų "ateiti" per 228 mln. litų. Jų savivaldybės sulauks rengdamos projektus tvarkyti įvairius viešosios paskirties pastatus, plėsdamos turizmą ir infrastruktūrą. Be to, jos dar galės pretenduoti į nacionalinių projektų lėšas.