Pasak B. Bradausko, šiuo metu daugelis Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio ir apygardų teismų teisėjų ne tik dėsto darbo metu aukštosiose mokyklose, bet ir užima vadovaujančias pareigas, t.y. dirba katedrų vedėjais, užuot nagrinėję bylas.

Parlamentaras tikisi, kad jo siūloma pataisa pašalintų galimybę gauti dvigubą atlyginimą už darbą tuo pat metu teisme ir mokslo įstaigoje. Pagal teikiamą projektą, "teisėjas negali eiti kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, išskyrus pedagoginę ar kūrybinę veiklą, atliekamą ne darbo metu".

B. Bradauskas taip pat siūlo Teismų įstatymo pataisos projektą, kuri sudarytų galimybę pratęsti teisėjų įgaliojimus ne penkeriems metams iš karto, o tarkim, vieniems, dvejiems, trejiems ar ketveriems metams. Tai ypač svarbu, jo nuomone, dėl galimo sveikatos būklės pasikeitimo. Įstatymo pataisos iniciatorius taip pat mano, kad didelę patirtį ir aukštą kompetenciją turintys teisėjai galėtų pratęsti savo darbą negaudami pensijos, o tik darbo užmokestį.

Pagal B. Bradausko siūlomą projektą, "teisėjo, sulaukusio 65 metų, įgaliojimus jį paskyrusi institucija gali pratęsti, bet ne ilgiau, kol jam sukaks 70 metų. Tokiais atvejais teisėjas, pageidaujantis, kad jo įgaliojimai būtų pratęsti, kreipiasi į Respublikos Prezidentą".