Pasak Eltai perduoto pranešimo, tvarka reglamentuoja sveikatos priežiūros darbuotojų ir policijos pareigūnų veiksmus, teises, pareigas ir atsakomybę patenkant be asmens sutikimo į jo būstą ekstremaliais atvejais.

Vadovaujantis šia tvarka, turi būti hospitalizuojami ir izoliuojami asmenys patenkant į jų būstą be jų sutikimo, kurie serga ar įtariami sergantys pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, atsisako arba vengia gydytis ir tuo gali sukelti pavojų savo ir aplinkinių sveikatai ar gyvybei. Medikai ir pareigūnai taip pat galės be sutikimo patekti į namus tų pavojingomis ligomis sergančių asmenų, kurie yra be sąmonės, neveiksnūs, o sutikimo patekti į patalpas negali duoti įgaliotas savininko atstovas.

Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašas yra patvirtintas šių metų birželio 13 dieną pasirašytu sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Tai Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga ar sukėlėjo nešiojimas, ūminis poliomielitas, Kroicfeldo-Jakobo liga, pasiutligė, difterija ar sukėlėjo nešiojimas, tuberkuliozė, raupsai, maliarija, maras, cholera ar sukėlėjo nešiojimas, beždžionių raupai, geltonoji karštligė ir kt.

Įsakymu patvirtinta tvarka siekiama operatyviau ir efektyviau reaguoti ir koordinuoti policijos pareigūnų bei sveikatos priežiūros darbuotojų veiksmus asmenų, sergančių pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, atžvilgiu.