Toks žmogus gali būti bet kas. Svarbu ne jo užimamos pareigos, o tai, kiek artimai jis bendrauja su ministru ir kiek šis įsiklauso į patarinėjančiojo nuomonę. Taip pat tai, kad ministrams keičiantis šie žmonės, būdami karjeros valstybės tarnautojai, išlieka savo postuose. Kartais didesnėse ministerijose vietoje vieno įtakingo asmens atsiranda savotiška "taryba".

Lietuvoje pirmą kartą apie "pilkuosius kardinolus" prabilta pernai, aiškinantis VSD pulkininko a.a. Vytauto Pociūno išsiuntimo į žūtį Baltarusijoje aplinkybes. Tuomet viešumon iškilo tuometinio Užsienio reikalų ministerijos sekretoriaus, buvusio prezidento Valdo Adamkaus patarėjo, o dabar – premjero Gedimino Kirkilo vyriausiojo patarėjo Albino Januškos suregztas "valstybininkų" tinklas, apėmęs ne tik URM, bet ir VSD, kai kurias ministerijas, mokymo įstaigas, žiniasklaidos priemones ir Prezidentūrą.

"Veidas" nutarė pasižvalgyti ir po kitas ministerijas, pasiaiškinti, kas yra jų neoficialieji vadovai. Čia būtina pabrėžti, kad "pilkųjų kardinolų" vaidmuo toli gražu ne visada yra neigiamas. Šie paprastai itin didelę patirtį turintys valstybės tarnautojai gali, matydami ministro nekompetenciją, savalaikiu patarimu apsaugoti jį (o kartu ir valstybę) nuo klaidų, stabilizuoti ministerijų veiklą politinių krizių ar Vyriausybių kaitos metu. Viskas priklauso nuo žmogaus. Apklausus politikus, ministerijų pareigūnus, žurnalistus, susidėliojo toks vaizdas.

Aplinkos ministerija

Šalia ilgamečio ministro Arūno Kundroto jau dešimtmetį darbuojasi Visuomenės informavimo ir viešųjų ryšių departamento direktorius Romas Jankauskas, kadaise į šią ministeriją atėjęs iš LRTV direktoriaus posto. Jis, pasak apklaustųjų, ir yra tas žmogus, į kurio nuomonę ministras įsiklauso labiausiai.

Finansų ministerija

Dar prieš septynetą metų šioje ministerijoje būdavo juokaujama, kad sutikę tuometinį jos vadovą Vytautą Dudėną tarnautojai linksmai sveikindavosi: "Sveiki, ministre", o sutikę ministerijos sekretorių Edmundą Žilevičių pagarbiai lenkdavosi: "Laba diena, ministre".

Pernai geriausiu Lietuvos valstybės tarnautoju "Veido" išrinktas E.Žilevičius, atsakantis už valstybės biudžetą, iždą ir finansų kontrolę, kaip buvo, taip ir lieka įtakingiausias Finansų ministerijos valdininkas.

Krašto apsaugos ministerija

Dar neseniai įtakingiausias žmogus KAM buvo valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas, tačiau premjeras Gediminas Kirkilas išsivedė jį kartu su savimi į Vyriausybę ir paskyrė kancleriu. Tad dabar ministerijoje šiokia tokia "bevaldystė". Tiksliau, įtaką dalijasi už viešuosius pirkimus atsakanti ministerijos valstybės sekretorė Jūratė Raguckienė, gynybos politiką planuojantis Renatas Norkus, ministro patarėjas Dainius Žalimas. Nemažai įtakos, teigiama, ministerijoje turi ir kariuomenės vadas Valdas Tutkus.

Kultūros ministerija

Šioje ministerijoje, žinančiųjų teigimu, visuomet tvarkydavosi patys ministrai. Šalia jų minimi nemažai įtakos turintys viceministras Gintaras Sodeika, ministerijos valstybės sekretorė Diana Paknytė ir ministerijos valstybės sekretorius Rolandas Kvietkauskas, kuruojantis visą Lietuvos kultūros reprezentavimą užsienyje, knygų muges, tad esantis "ponas Dievas" kone visiems Lietuvos leidėjams ir rašytojams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Čia jau daugiau nei dešimtmetį viešpatauja ministerijos valstybės sekretorius Rimantas Kairelis, kaip ir jo kolega iš Finansų ministerijos E.Žilevičius, "Veido" apklausoje išrinktas geriausiu 2005-ųjų Lietuvos valdininku. Nors populiarioji ministrė Vilija Blinkevičiūtė vadovauja ministerijai irgi nebe pirmus metus, taip pat turi sukaupusi nemažą darbo patirtį kituose ministerijos padaliniuose, bet, kaip "Veidui" sakė SADM darbuotojai, "mūsų Vilė kiekvienu svarbiu klausimu sprendimus priima tik pasitarusi su Kaireliu".

Susisiekimo ministerija

Žinovai sako, kad šią ministeriją suvaldyti galėdavęs tik kadaise jai vadovavęs Jonas Biržiškis. Jau kuris laikas ministerijoje pagrindinę įtaką dalijasi kelininkai ir geležinkelininkai, valdantys didžiulius tiek biudžetinius, tiek ES paramos pinigus.

Kelininkų interesams ministerijoje atstovauja ilgametis pirma Lietuvos kelių direkcijos, paskui asociacijos "Lietuvos keliai" vadovas, ilgametis ministerijos vadovybės narys, šiuo metu ministerijos sekretorius Rimvydas Gradauskas. Tuo tarpu geležinkelininkai, kurių interesams kadaise atstovavo ir J.Biržiškis, esantys iš esmės savarankiški, tad "Lietuvos geležinkelių" vadovai ministerijoje turintys gal net didesnę įtaką nei ministras ar bet kuris ministerijos sekretorius.

Sveikatos apsaugos ministerija

Ši ministerija jau daugelį metų turi patį tikriausią "pilkąjį kardinolą" – dabartinį ministerijos sekretorių Haroldą Baubiną.

Savo karjerą ministerijoje jis pradėjo dar 1994-aisiais, atėjęs kaip rezidentas, o laikui bėgant tapo nepakeičiamu visų ministrų patarėju.

"Mūsų ministerijoje su ministru nieko neįmanoma suderinti, jeigu prieš tai negautas H.Baubino pritarimas", – sakė "Veidui" SAM darbuotojai. – Kartais būna taip, kad ministras tiesiog lankytojo akivaizdoje pasikviečia jį ir klausia nuomonės. Taip buvo vadovaujant visiems ministrams – ir Vinsui Janušoniui, ir Romualdui Dobrovolskiui, ir Žilvinui Padaigai, ir dabartinis mūsų vadovas Rimvydas Turčinskas dėl visko su juo tariasi".

Švietimo ir mokslo ministerija

Čia nuo seno itin tvirtas pozicijas turi dabartinis ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis, tačiau jo įtaka ribojasi mokyklomis. Tuo tarpu aukštojo mokslo klausimais didžiausią įtaką turi kaunietis, Vytauto Didžiojo universiteto senato narys Egidijus Aleksandravičius, vadovaujantis darbo grupei aukštojo mokslo reformai įgyvendinti. Taip pat nemenką įtaką turi ir Mokslininkų sąjungos pirmininkas Antanas Kulakauskas.

Teisingumo ministerija

Į šią ministeriją atėjus ministrui Petrui Baguškai, itin didelę įtaką įgijo jo artimiausias patarėjas Mantas Varaška. Šis dar visiškai jaunas Mykolo Romerio universiteto doktorantas anksčiau yra dirbęs Seimo narės Nijolės Steiblienės padėjėju, o dabar įvardijamas kaip pagrindinis visų P.Baguškos vykdomų pertvarkymų autorius.

Užsienio reikalų ministerija

URM niekas nesikeičia. A.Januška dabar patarinėja premjerui G.Kirkilui, tačiau jis kaip buvo, taip ir liko ministerijos "pilkasis kardinolas". Tik dabar jis vadovauja nebe tiesiogiai, o per ministerijos sekretorius Žygimantą Pavilionį ir Laimoną Talat-Kelpšą (pastarasis dar dirbdamas Prezidentūroje buvo A.Januškos padėjėjas).

Ūkio ministerija

Šioje ministerijoje "pilkasis kardinolas" netradiciškai yra politinis pareigūnas – viceministras Vytautas Naudužas. Tačiau jis – ne politikas, o karjeros diplomatas, į šį postą atėjęs iš URM, po to, kai dėl "savo žmogaus" paskyrimo į šią ministeriją susitarė A.Januška ir "Dujotekanos" vadovas Rimandas Stonys.

Vidaus reikalų ministerija

"Mes mylime savo ministrus, bet mūsų Dievas yra Evaldas Gustas", – sako VRM darbuotojai apie ministerijos valstybės sekretorių. Jis, taip pat ilgametis ministerijos sekretorius Anatolijus Rimkevičius ir policiją bei viešąjį saugumą kuruojantis ministerijos sekretorius "nepajudinamasis" Stanislovas Liutkevičius sudaro savotišką triumviratą, kuris ir vadovauja VRM.

Žemės ūkio ministerija

"Kunigaikštienei nepavadovausi", – juokaujama apie ministeriją, kurioje šeimininkauja Kazimiera Prunskienė. Visi kalbintieji sutarė, kad įtakingiausias žmogus Žemės ūkio ministerijoje yra būtent ministrė. Visi kiti įtakingi asmenys – arba jos pačios atsivesti, arba pritilę ir laukiantys "geresnių laikų".