"Ruošiamės tam, kad po Naujųjų metų atsibusime ne sudėtingesnėje situacijoje, o priešingai, galėtume džiaugtis pasiektu unikalios problemos unikaliu sprendimu", - pirmadienį interviu BNS sakė Vilniuje viešintis Rusijos Valstybės Dūmos Tarptautinių santykių komiteto pirmininkas D.Rogozinas.

Jis pareiškė viltį, kad Europos Komisija pritars Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasiūlymams dėl tranzitinio susisiekimo su Kaliningrado sritimi, kurie "ne tik sustiprins pasienio kontrolę, bet ir sukurs dar aiškesnį pasienio režimą, padedantį išvengti vizų".

D.Rogozinas pabrėžė dalyvaująs inicijuojant teisės aktų pakeitimus, kurie artimiausiu metu sugriežtins migracijos kontrolę, sumažins galimybę į Rusiją nelegaliai atvykti Azijos valstybių gyventojams, kurių dalis mėgina patekti į Vakarus.

D.Rogozinas teigė, kad susisiekimo su Kaliningrado sritimi tranzitu per Lietuvą problemą Rusija laiko sudėtine migracijos kontrolės dalimi, ir įgyvendinus Rusijos pasiūlymus Europos Sąjungai dėl tranzito kontrolės procedūrų, "pavyktų atkirsti nelegalią migraciją į Kaliningrado sritį".

Europos Sąjunga, savo ruožtu, nuogąstauja, kad palikus Rusijai ligšiolinį bevizių kelionių traukiniais per Lietuvą režimą, iš Rusijos plūstelėtų nusikaltėlių, nelegalių narkotikų, ginklų ir prostitucijos banga.

D.Rogozinas apie Rusijos pasiūlymus dėl tranzito per Lietuvą pirmadienį informavo Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų. Lietuvos prezidento įgaliotinis susisiekimo tarp Lietuvos ir Kaliningrado srities klausimams Gediminas Kirkilas žurnalistams sakė, kad Lietuva savo poziciją dėl Rusijos siūlymų paskelbs po to, kai savo nuomonę pateiks Europos Komisija.

"Prezidentas detaliai (pasiūlymų - BNS) nesvarstė, sakė, kad tai yra specialistų reikalas. Lietuva savo oficialią poziciją paskelbs tada, kai gaus Briuselio nuomonę. Mes vedame derybas Šengeno rėmuose", - sakė G.Kirkilas.

D.Rogozinas pirmadienį BNS korespondentui sakė, kad Rusija iki šių metų pabaigos galėtų pasirašyti su Lietuva dokumentą, reglamentuojantį nelegaliai atvykusių asmenų grąžinimą (readmisiją).

Rusijos parlamentaras taip pat signalizavo Maskvos parengtį pradėti Rusijos derybas su ES dėl daugiašalės readmisijos sutarties, ir šios derybos turėtų prasidėti "iškart, kai atsiras derybų su Briuseliu rezultatai".

Konkretizuodamas Rusijos siūlymus dėl keleivių kontrolės beviziuose traukiniuose, D.Rogozinas teigė, jog ji bus pagrįsta Rusijos geležinkeliuose jau įdiegta kompiuterizuota bilietų pardavimo sistema.

Pasak Rusijos parlamentaro, bilietų kasos operatorius įvestų keleivio dokumentų duomenis į duomenų bazę, kurioje būtų patalpinta operatyvi Lietuvos teisėsaugos, pasienio ir migracijos institucijų informacija apie ieškomus ar nepageidaujamus asmenis. Kasininkas negalėtų parduoti bilieto asmeniui, kol negautų kompiuterio "pritarimo".

Duomenys apie keleivius, pasak D.Rogozino, "realiame laike" būtų siunčiami Lietuvos institucijoms, ir Lietuvos pasieniečiai, pasitikdami traukinį, "žinotų, kas ant kokios lentynos guli".

Lietuvos pasieniečiai, savo ruožtu, vykdytų tiesioginį pasienio patikrinimą ir turėtų teisę išlaipinti kriterijų neatitinkantį keleivį, sakė D.Rogozinas, pavadindamas tai "dviguba migracijos kontrole".

Trečiųjų šalių keleiviai, pirkdami bilietus į per Lietuvą vykstantį traukinį, privalėtų pateikti pasą su Lietuvos nacionaline arba Šengeno viza. "Potencialūs migrantai net nepateks į traukinį", - sakė Rusijos įgaliotinis.

Per Lietuvą važiuojantys traukiniai, D.Rogozino teigimu, nestotų Vilniuje ir Kaune, o dabar vyraujantis vidutinis 40 km/h traukinių greitis galėtų būti padvigubintas, Lietuvai rekonstravus keletą geležinkelio atkarpų.

"Modernizuoti geležinkelį galima per pusmetį, ir traukinių greitis bus dvigubai didesnis", - sakė įgaliotinis. Jis juokais pridūrė, kad tuomet iš traukinio iššokti galės tik "trys žmonės - Rambo, Batmanas ir Jamesas Bondas".

Ant vagonų durų būtų įtaisyti davikliai, kurie apie nesankcionuotą atidarymą praneštų policijai. Be to, Rusija prašo ES pripažinti tinkamais kelionei tik trijų rūšių dokumentus: naujo pavyzdžio Rusijos vidaus pasus, kuriais tikimasi aprūpinti gyventojus iki 2003 metų pabaigos, užsienio pasus bei gimimo liudijimus nepilnamečiams.

Rusijos Baltijos laivyno profesinės tarnybos kariai būtų aprūpinti tarnybiniais užsienio pasais, šauktiniai - naujo pavyzdžio Rusijos vidaus pasais.

Vykdydama ES duotą įsipareigojimą suderinti vizų režimą su Šengeno erdvės sutarties reikalavimais, kitų metų sausį Lietuva ketina panaikinti vizų lengvatas per šalį važiuojančių Rusijos traukinių keleiviams, o nuo 2003 liepos 1 dienos vizos bus reikalingos ir Kaliningrado srities gyventojams, vykstantiems į Lietuvą ir per ją automobiliais.

Šengeno sutartis leidžia 15-kos ES šalių piliečių laisvai, be vizų keliauti per vizą bloko teritoriją.

Maskva, nuogąstaujanti, kad Lietuvai, kaip ir Lenkijai, panaikinus vizų režimo lengvatas Kaliningrado srities gyventojams, ši vieną milijoną gyventojų turinti sritis bus atkirsta nuo pagrindinės Rusijos dalies ir izoliuota, suaktyvino politinį spaudimą ES, reikalaudama išsaugoti bevizę erdvę.