Priimtais nutarimais Seimas iki 2003 metų vasario mėnesio sankcionavo 2 karių dalyvavimą taikos stabilizavimo pajėgų (SFOR) misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje bei 30 karių dalyvavimą taikos palaikymo pajėgų (KFOR) misijoje Kosove.

"Tokie mūsų veiksmai, tokios akcijos suteikia mūsų valstybei didesnį autoritetą tarptautinėje arenoje, parodo mūsų siekius integruotis į euroatlantines gynybines struktūras", - teigė liberalas Algirdas Gricius, pritardamas nutarimams.

Lietuvos karių siuntimui į užsienį prieštaravo Seimo mišrios parlamentarų grupės narys Julius Veselka.

"Aš prieš bet kokį Lietuvos karinį dalyvavimą užsienio tarptautinėse organizacijose. Lietuva turi būti neutrali valstybė ir visų pirma rūpintis savo socialiniu ekonominiu vystymusi", - teigė Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą" pirmininkas.

Jis yra vienintelis šios partijos atstovas parlamente. NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje Lietuvos kariai dalyvauja nuo 1996 metų, o Kosove - nuo 2000 metų.

Šių metų vasario-rugpjūčio mėnesiais SFOR tarnavo 95 Lietuvos kariai. Lietuvos kariai SFOR misijoje rotacijos principu keičiasi su latviais ir estais.

Nutarimo projektus pateikusio krašto apsaugos ministro Lino Linkevičiaus teigimu, 2 karių dalyvavimas SFOR misijoje kainuos 110 tūkst., o KFOR - 1,9 mln. litų, kurie bus skirti iš šiems metams numatyto KAM biudžeto.