Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija pastatyta 1998 m. Čia studijuoja jaunuoliai iš Vilniaus, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijų. Kunigų seminarija Vilniuje įkurta dar XVI amžiuje.
Seminarijos koplyčia (žr. viršuje), kurioje aukojamos šv. Mišios. Čia 4 kartus per dieną melstis renkasi seminarijos klierikai: pirmoji malda prasideda pusę septynių ryto, paskutinė – 21.15 val. Koplyčios interjerą suprojektavo Italijos meistrai.

Susitaikinimo kambarys. Čia klausomasi išpažinčių. Nuodėmes išsakyti galima ir klausykloje.

Auditorija. Jų seminarijoje yra šešios, vietų skaičius jose priklauso nuo kurso dydžio. Mažiausiame seminarijos kurse studijuoja 5 studentai, gausiausiame – 13. Šešerius studijų metus seminarijoje mokomasi gamtos filosofijos, bažnyčios istorijos, kalbos kultūros, pastoracinės teologijos, bažnytinio meno istorijos, Švento rašto įvado, liturgikos, bažnytinės teisės, graikų, italų ir lotynų kalbų, Senojo ir Naujojo testamento egzegezės, kristologijos ir kitų dalykų. Pirmieji dveji studijų metai skirti filosofijos kursams, kiti ketveri – teologijos. Dar metus trunka parengiamasis kursas.

Seminarijos skaitykla. Būsimiems kunigams dėsto ne tik dvasininkai, bet ir pasauliečiai, tarp jų ir moterys. Egzaminų sesija vyksta dvi savaites, mažiausias teigiamas pažymys – 5,5. Per dieną paprastai vyksta penkios 45 minučių trukmės paskaitos.

Sporto salė. Čia klierikai žaidžia krepšinį ir kitus žaidimus, čia vyksta tarpseminarinis krepšinio turnyras. Norintys pasportuoti gali apsilankyti ir treniruoklių salėje.

Valgykla. 43 studijuojantys seminaristai čia pusryčiauja, pietauja ir vakarieniauja su seminarijos vadovybe.

Seminarijos kiemas, kuriame stovi šv. Juozapo skulptūra. Iš akmenų dykynės tekantis vanduo, nuo kurio atgimstanti žemė tampa žaliuojančia pieva, simbolizuoja Dievo atgaivinamą sielą.

Seminarijos teritorija. Jai priklauso ir parkas, po kurį klierikai mėgsta pasižvalgyti. Paskutinėmis rugpjūčio dienomis prasidedančios studijos baigiasi gegužės pabaigoje. Klierikai atostogauja per Kalėdas ir Velykas, turi laisvų dienų lapkritį ir vasarį. Vienas vasaros mėnuo skirtas atostogoms, likę – praktikai gimtojoje parapijoje ir stovyklose.

Pirmame ir antrame kurse klierikai gyvena po du, nuo trečiojo gauna vienvietį kambarį. Gyvenamąsias patalpas seminarijos ugdytiniai plauna patys. Laisvai tvarkomo laiko metu galima išvykti į miestą, priimti svečius.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos absolventai, sėkmingai baigę studijas, gauna Laterano universiteto bakalauro ir religijos mokslų magistro diplomus.