Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerijos spaudos tarnyba, trečiadienį vyksiančiame gynybos vadų susitikime bus svarstomos žvalgybinės operacijos Balkanuose, mokymų ir pratybų programos, NATO ir programoje "Partnerystė vardan taikos" dalyvaujančių šalių bendradarbiavimas, kiti reikalai.