Nors už socialdemokratą Muzikinio teatro direktorių Vidmantą Kapučinską, kad jis dirbtų Taryboje, balsavo 1462 rinkėjai, politikas tiesmukai aiškino politikuoti neisiąs, nes už tą darbą algos niekas nemokės.

Tokių politikų, kurie negali darbuotis Panevėžio miesto savivaldybės taryboje 2007-2011 metų kadencijoje, yra ne vienos partijos sąrašuose.

Sprendimus, ar užsiimti darbu Taryboje, ar pasilikti vadovauti įstaigai, likus 10 dienų iki pirmojo Tarybos posėdžio, turės nuspręsti konservatorė Panevėžio poliklinikos direktorė Irena Čeilitkienė, socdemai - Muzikinio teatro direktorius Vidmantas Kapučinskas, bendrovės Panevėžio autobusų parkas vadovas Rimantas Petukauskas ir bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ direktorius Rimantas Liepa, krikdemas bendrovės „Panevėžio būstas“ direktorius Vitalijus Satkevičius ir „valstietė“ Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasienė.

Politikuoti neis

Pasak konservatorės I.Čeilitkienės, apsispręsti eiti ar ne dirbti į Tarybą laiko dar turinti. „Dar neapsisprendžiau. Sprendimą reikia priimti likus dešimt dienų iki pirmojo Tarybos posėdžio. Jis planuojamas balandžio mėnesio pradžioje“, - lakoniškai į klausimą atsakė medikė.

Muzikinio teatro direktorius Vidmantas Kapučinskas išgirdęs klausimą, ar eis dirbti į Tarybą,, atviravo: „Žinoma, kad ne. Neisiu. Aš valgyti noriu. Iš Tarybos nariui skirtų kanceliarinėms prekėms įsigyti 100 litų nepragyvensi. Priimta įstatymo pataisa neleidžia po rinkimų dalyvauti Tarybos darbe tiems, kurie vadovauja Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms. Todėl politikoje negali dalyvauti nė vienas kultūros, medicinos darbuotojas. Tai nėra gerai, bet ką padarysi, kad mūsų įstatymai tokie. Matyt, kam nors reikia, kad politikoje dalyvautų kuo daugiau verslininkų“.

Pasiteiravus, ar nesijaus apgauti rinkėjai, kurių balsai nulėmė tapti Tarybos nariu, o jis atsisako posto, V.Kapučinskas teigė: „Jokiais būdais. Neapgavau jų, nes rinkėjai pirmiausia balsavo už partiją, o pasirinkę partiją reitingavo kandidatus. Vietoje manęs socialdemokratų partijos lyderiai Taryboje dirbti pasiūlys kitam. Nieko blogo čia nematau. Jei ne aš, bus kitas“.

Kryžkelėje

Dar vienam socdemui - R.Petukauskui, bendrovės Panevėžio autobusų parkas vadovui, - taip pat reikia spręsti dilemą: pasilikti vadovauti bendrovei ar pasirinkti darbą Taryboje. Jis teigė, kad nenori apgauti nei rinkėjų, nei bendrovės darbuotojų.

„Esu sutrikęs ir nežinau, kaip pasielgti. Esu kryžkelėje. Nežinau, kuriuo keliu pasukti. Jei pasirinksiu politiko kelią, išduosiu bendrovės darbuotojus, o jei atvirkščiai pasielgsiu - apgauti liks rinkėjai“.

Socdemo nuomone, jį apgavo valstybė. „Priėmė įstatymo pataisą, kuri užkirto kelią Tarybos darbe dalyvauti Savivaldybės įmonių direktoriams. Būčiau žinojęs, kad tokia įstatymo pataisa įsigalios, tikrai nebūčiau dalyvavęs savivaldos rinkimuose. Ir netektų šiandien spręsti, ką daryti. Iki Tarybos posėdžio tikrai priimsiu sprendimą“, - R.Petukauskas nenorėjo prisipažinti žinojęs apie įstatymo pataisą, kuri įsigaliojo prieš ketverius metus.

Atsisakys direktoriavimo

Krikdemas bendrovės „Panevėžio būstas“ direktorius V.Satkevičius teigė, kad sprendimą priėmė. „Atsisakysiu vadovo darbo bendrovėje. Pasirinkau Tarybą. Reikia vykdyti rinkėjams duotus įsipareigojimus. Iš „Panevėžio būsto“ išeisiu likus 10 dienų iki pirmojo Tarybos posėdžio“, - tvirtino jis ir sakė, kad kitaip pasielgti negalėjo, nes yra daug nepadarytų darbų.

Sprendimui priimti laiko dar turi

Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasienė teigė, kad apsispręsti, kaip pasielgti, laiko dar turi. „Sprendimui priimti turiu laiko iki kovo 19 dienos. Tiesą pasakius, šiandien atsakyti į šį klausimą negaliu. Smagu, kad manimi rinkėjai pasitikėjo, bet ne tai svarbiausia. Man dabar rūpi, kad mūsų partijos programos nuostatoms pritartų valdančioji dauguma. Apie tai galvoju“, - samprotavo apskrities viršininkė.

Į klausimą, ar, pasirinkusi toliau dirbti apskrities viršininke, nesijaus apgavusi rinkėjų, ar „valstiečiai“, įrašę ją kandidate, nenorėjo papuošti sąrašo, atsakė: „Rinkėjai neturėtų jaustis apgauti, kad ir kokį sprendimą priimčiau. Kiekvienas darbas svarbus, ar liksiu apskrities viršininke, ar pasirinksiu darbą Taryboje. Beje, tikrai nemanau, kad į rinkimų sąrašą įrašyta vien todėl, kad „papuoščiau“ jį. Sąraše buvau įrašyta paskutinė. Rinkėjai išreitingavo - ačiū jiems“.