Priimant išvadas Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai nebuvo vieningi. Jų nuomonės pasiskirstė po lygiai: 5 buvo už griežtai suformuluotas išvadas, kurias teikė komisijos pirmininkė konservatorė Rasa Juknevičienė, kiti 5 komisijos nariai palaikė Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės, komisijos narės socialliberalės Dangutės Mikutienės alternatyvias išvadas.

Jose taip pat siūloma dar šiais metais padidinti sveikatos apsaugos finansavimą, kuo greičiau patvirtinti aiškų ligoninių restruktūrizavimo planą, peržiūrėti stacionarinių paslaugų sąrašus, numatyti lankstesnę apmokėjimo už paslaugas tvarką, kuo greičiau pertvarkyti vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką.

Šią savaitę laikinosios komisijos išvados bus pateikiamos tvirtinti Seimui. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D.Mikutienė ketina Seimui pateikti alternatyvias komisijos išvadas. Jas pasirašė 7 komisijos nariai. Pirmadienio posėdyje ne visi pasirašiusieji šias išvadas dalyvavo.

Anot D.Mikutienės, komisijos darbas išryškino, kad opozicija nesiekė konstruktyvumo, neieškojo problemų sprendimo būdų, o pasitenkino tik politiniais populistiniais siekiais - atšaukti ministro įsakymus, pareikšti nepasitikėjimą K.R.Dobrovolskiui.