Tad tiesios šnekos apie artėjančius rinkimus kaip ir nebuvo. Kalbos apie politiką išsirutuliojo pamažu ir nejučiom tik po ilgokų samprotavimų apie, liaudiškai tariant, ūkį ir bites. Mat, kaip prisipažino socdemų lyderis Algirdas Mykolas Brazauskas, pagrindinis jų kelionių po kraštą tikslas - aiškinti žmonėms gyvenimą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, ne kartą viešai skalpuota už socialliberalų išdavystę bei perbėgimą pas socdemus dėl posto, ir užtarnauto poilsio teikiamais malonumais besidžiaugiantis buvęs premjeras, Socialdemokratų partijos lyderis, prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas vakar, lapkričio 17 dieną, lankėsi Panevėžio rajono Raguvos miestelyje.

Vietos Kultūros centre jiedu samprotavimais apie gyvenimą bei ditirambais, skirtais savo partijai ir bendražygiams, taip užliūliavo paprastus miestelio žmones, kad šie jiems viešai neuždavė nė menkiausio klausimo.

Neįgalus vyriškis liejo ašaras

Pirmasis į Raguvą atvyko Algirdas Brazauskas. Iš automobilio išlipusį garbingą svečią raguviečiai sutiko tarsi sovietmečiu - išskėstomis rankomis ir plojimais. Prie Kultūros centro durų išsirikiavę vyrai vienas paskui kitą tiesė buvusiam premjerui rankas, o šis jas spaudė ir patenkintas šypsojosi. Paskui netikėtai paklausė, ar dar Raguvoje veikia sūrinė, pavadinęs ją pienine.

„Pieninės nebėra. Išėjau į pensiją, ir viskas baigėsi“, - suskubo save sureikšminti buvusios Raguvos sūrių gamyklos vadovas Česlovas Ožekauskas.

Vietoj atsakymo ar užuojautos A.Brazauskas tik pakraipė galvą ir, lydimas Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio bei vicemero Vytauto Rapolo Gritėno, išdidžiai įžengė į sausakimšą Kultūros centro salę. Paskui jį sugužėjo išsipusčiusios moterys, nešinos glėbiais rožių, šakočiais, tortais. Kaip į vestuves.

Netrukus paaiškėjo, kad A.Brazausko bei šiek tiek vėliau į Raguvą atvykusios V.Blinkevičiūtės beveik 2 valandų vizitas sutapo su vietos neįgalių žmonių vakarone - saviveiklininkų programomis, plačiu vaišių stalu.

Vienas vyriškis, sėdėjęs invalido vežimėlyje, net apsiašarojo. Galbūt džiaugėsi nebe televizijos ekrane pamatęs žinomą politiką ir šalies Vyriausybės atstovę. O gal susigraudino išgirdęs moterų ansamblio atliktą dainą apie Raguvą.

Pataikė į silpniausią vietą

Pasišovęs kalbėti Raguvos seniūnas Antanas Mitkus prisiminė, kad A.Brazauskas prieš 5 metus buvo kviestas į Raguvą, kai miestelis šventė pusės tūkstančio metų jubiliejų. Neatvyko. Bet atsiprašė, todėl seniūnas nesupyko.

„Miestelyje gyvena per 2 tūkstančius žmonių. Kas 17 gyventojas yra neįgalus. Nemažai. Bet dauguma jų neliūdi - dalyvauja saviveikloje, renginiuose“, - tęsė A.Mitkus, o šalies socdemų vadas įdėmiai jo klausėsi ant krūtinės rankas sukryžiavęs.

Pakviestas prie scenos A.Brazauskas nepuolė žerti minčių apie politiką ar būsimus rinkimus. Pagyrė raguviečius už gražias dainas ir suruoštą turtingą vaišių stalą. Pats pasigyrė nuo birželio esąs pensininkas, todėl turįs nemažai laisvo laiko. Tuomet prisiminė darbo metus Vyriausybėje ir... nejučiom prakalbo apie paties vadovaujamą politinę jėgą.

„Mes, socialdemokratai, šiandien organizuojame susitikimus Panevėžio ir aplinkiniuose rajonuose, aiškiname gyvenimą. Su žmonėmis pakalbėti ir sužinoti jų nuomonę labai sveika. Anksčiau, kai tebuvo senas kelias, pakeliui į Raguvą užsukdavau dažniau. Pamenu, kai pieninę statėt...“, - porino tarsi užkalbėdamas dantį jis.

Po gyvenimiškų kalbų, kaip ir buvo tikėtasi, jis pasuko socialdemokratų nuopelnų link. Ir pataikė į silpniausią vietą, tikindamas, kad socdemų pagrindinis tikslas visada buvo ir bus tas pats - nuolat gerinti žmonių gyvenimą. „Pažadais nesižarstysime, bet sieksime, kad Lietuvos žmonėms būtų vis geriau“, - gudriai pridūrė.

Pasinaudojo proga įsiteikti

Nuo A.Brazausko neatsiliko ir kvietimo kalbėti sulaukusi V.Blinkevičiūtė. Pradėjusi pastebėjimais apie šiltą Raguvos kultūros centro salę, pakeistus langus, talkinimą raguviečiams kolūkio laukuose savo studentavimo laikais, kalbas baigė pagyromis vyriausybėms, kurioms vadovauja socdemai.

Ministrė žinojo, ką daro. Mat kalbėjo apie bene aktualiausią socialiai pažeidžiamiems žmonėms dalyką - pinigus: jau išdalytus ir dar neva pagausėsiančius jų kišenėse ateityje.

Tiesa, V.Blinkevičiūtės kalbą paįvairino šioks toks nesusipratimas, kai prieš pat tarti žodį pasiruošusios ministrės nosį išdygo Raguvos seniūnas A.Mitkus. Išdrįso įsiterpti, nes labai magėjo įteikti socdemų vadui knygą, išleistą Raguvos 500-ojo jubiliejaus proga.

Seniūnijos vyriausioji socialinė darbuotoja Jadvyga Jurevičienė irgi nepraleido progos įsiteikti A.Brazauskui - paprašė perduoti linkėjimų žmonai Kristinai Brazauskienei, prieš dvejus metus daugiavaikei raguviečių Saldžių šeimai padovanojusiai šaldytuvą.

„Ačiū jai. Perduokit, kad šaldytuvas veikia puikiai. O per tą laiką gausi šeima susilaukė dar vieno vaikelio“, - šypsodamasi pareiškė ji.