Šeštajame tris dienas truksiančiame posėdyje dalyvauja komisijos nariai iš JAV, Izraelio, Vokietijos ir Lietuvos.

Pasak Komisijos pranešimo spaudai, posėdyje ketinama patvirtinti maždaug dešimt išvadų apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus Lietuvoje.

Šiame posėdyje aptariami iš esmės nauji tyrimai apie iki šiol nenagrinėtus totalitarinių režimų nusikaltimų epizodus. Tai yra ir nacių bei sovietų nusikaltimai prieš čigonus, antisemitizmo stiprėjimas sovietinės okupacijos metais, ir sovietų vykdytas Lietuvos kariškių žudymas bei sovietinė mobilizacija.

Komisijai tyrimus įvertinti pateikė Pakomisė sovietų okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti bei Pakomisė nacių okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Tyrimus Komisijai įvertinti pateikė Algirdas Jakubčionis, Arvydas Anušauskas, Arūnas Streikus, Vytautas Tininis, Mindaugas Pocius, Vytautas Starkauskas, Vygantas Vareikis, Liudas Truska, Arūnas Bubnys, Vytautas Toleikis.

Be to, atskirus mokslinius darbus komisijai susipažinti pateikė Arūnas Bubnys ("Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m."), Saulius Sužiedėlis ("Organizuotas Lietuvos žydų naikinimas 1941 m. vasarą ir rudenį") ir Rimantas Zizas ("Ne žydų persekiojimas: civilių gyventojų žudynės").

Trečiadienį Komisija bei Švietimo ir mokslo ministerija pasirašys susitarimą dėl Holokausto ir genocido švietimo Lietuvoje gairių. Pasak pranešimo spaudai, tai dar vienas šių dviejų institucijų projektas, kuriam pagrindą davė prieš porą metų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir sėkmingas jos įgyvendinimas.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti buvo sudaryta 1998 metais prezidento Valdo Adamkaus dekretu.