„Reikia įgyvendinti Seimo patvirtintas laikinosios komisijos išvadas. Vyriausybės kanceliarija neturi galimybės vertinti Turniškes valdančios bendrovės valdybos ar direktoriaus veiksmų, dėl to siūlysiu Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pavesti Turto fondui išnagrinėti ir imtis atitinkamų priemonių, jei reikia – ir kreiptis į teismą dėl padarytos žalos atlyginimo“, – Lietuvos radijui pareiškė Vyriausybės kancleris V. Sarapinas.

Vyriausybės kanceliarijos vadovas taip pat teigia, kad siūlys Ministrui Pirmininkui, kad būtų parengti atitinkami pavedimai Užsienio reikalų ministerijai įvertinti aukšto jos pareigūno Edmino Bagdono veiksmus.

„Siūlysiu ministrui pirmininkui, kad būtų parengti jo atitinkami pavedimai, kad tie veiksmai būtų įvertinti“, – sako V. Sarapinas.

Seimas ketvirtadienį patvirtino laikinosios komisijos galutines išvadas, kuriose teigiama, jog Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiesiems pavedimams „Edminas Bagdonas nesilaikė etikos reikalavimų, dėl ko neapsaugojo savo, kaip valstybės tarnautojo, reputacijos ir institucijos, kurioje dirbo, autoriteto“. Tokių Seimo išvadų susilaukė ir Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas bei jo pavaldinys aukštas Saugumo departamento pareigūnas Rytis Muraška.

Naujosios sąjungos vicepirmininkas parlamentaras Algirdas Monkevičius teigia kreipsiąsis į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją, jog ši vertintų VSD generalinio direktoriaus pavaduotojo D. Dabašinsko veiksmus.

E. Bagdonas buvo užsienio reikalų ministro, o Rytis Muraška – Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus deleguoti Prezidento patarėjais. Po viešumon iškilusio skandalo jie buvo priversti trauktis iš šių pareigų ir grįžti į juos delegavusias institucijas. Nesulaukus parlamentinio tyrimo išvadų atsistatydino ir tuometis Vyriausybės kancleris Zenonas Antanas Kaminskas.

Laikinoji Seimo komisija buvo sudaryta prezidento prašymu.