Esama ir priešingos nuomonės. Jai atstovaujantys teigia, kad diskriminavimą patiria tautinė dauguma, t. y. lietuviai, kurių bandymas ginti tautinę savastį dažnai vertinamas kaip netolerancija kitataučių atžvilgiu.

Kas teisus? Ar Lietuvoje tikrai esama tautinės diskriminacijos atvejų? O gal tokiems atvejams priskiriami paprasčiausi buitiniai konfliktai ar kova dėl įtakos?

Apie tai – ketvirtadienį 9.10 val. tiesioginėje „Žinių radijo“ pokalbių ir ginčų laidoje „Raktas“. Kartojimas – 19.55 val.

Laidoje dalyvauja Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė, Lietuvos lenkų sąjungos sekretorius Edvardas Trusevičius, Lietuvos žydų bendruomenės vykdomasis direktorius Simonas Gurevičius ir Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila.

Klausimus laidos dalyviams pateikti arba pareikšti savo nuomonę galite šio anonso komentaruose.

Laidos vedėjas – Audrys Antanaitis.