Pasak kontrolierės, iš visų tarnybos per praėjusius metus sulauktų skundų 23 proc. buvo dėl diskriminacijos amžiaus atžvilgiu, 22 proc. - lyties, 11 proc. - etninės nepriklausomybės.

Kaip pastebėjo kontrolierė, retai kreipiamasi dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos atžvilgiu.

Praėjusiais metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nagrinėjo 133 galimus diskriminacijos atvejus: gyventojai pateikė 128 skundus bei buvo atlikti 5 tyrimai tarnybos iniciatyva.

2004 metais skundų tarnyba gavo perpus mažiau - 57.