A. Butkevičius ketvirtadienį išvyko į Jordaniją, kur vyks Tarpparlamentinės sąjungos konferencijoje.

Pasak dienraščio, šioje konferencijoje gegužės 3 dieną A. Butkevičius skaitys pranešimą, kuriam skirtos 45 minutės.

Dienraščio "Respublika" duomenimis, A. Butkevičius užsienio kolegoms pareikš, kad jis buvo nuteistas dėl to, kad rinko duomenis apie V. Landsbergio bendradarbiavimą su KGB.

"Per mano susitikimą su V. Landsbergiu, įvykusiame 1997-jų rugpjūčio 8-ją, jis suprato, kad jam nepavyks įbauginti manęs, todėl pasirinko manęs diskreditavimo metodą", "Respublika" cituoja A. Butkevičiaus pranešimo tekstą.

Tarpparlamentinės sąjungos Parlamentarų žmogaus teisių komitetas dar vasarį išreiškė "didelį susirūpinimą", kad tuo metu kalėjęs Lietuvos Seimo narys A. Butkevičius negali atlikti parlamentaro pareigų, ir pareiškė viltį, kad jam bus suteikta malonė.

Komitetas taip pat paprašė Tarpparlamentinės sąjungos generalinio sekretoriaus atnaujinti kontaktus su Lietuvos vadovybe, kad galėtų atvykti į Vilnių ir surinkti informaciją, susijusią su A. Butkevičiaus byla.

Tarpparlamentinė sąjunga, kurios būstinė įsikūrusi Briuselyje, vienija viso pasaulio parlamentus, ir Lietuvos Seimas yra jos narys.

A. Butkevičius 1998 metais buvo nuteistas kalėti pusšeštų metų už pasikėsinimą sukčiauti stambiu mastu. Šiemet teismas dvejais metais sutrumpino jo bausmės laiką, ir į laisvę jis buvo išleistas kovo viduryje.