Rusijos kariškius Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus rinktinės Kenos užkardos pasieniečiai iš tranzitinio traukinio Maskva – Kaliningradas, įvažiavusio iš Baltarusijos, išlaipino trečiadienio naktį kelios minutės po 3 val., kai tikrino šiuo sąstatu vykusių asmenų dokumentus.

Traukiniu vykęs karinės komandos vyresnysis – leitenantas – bei trys praporščikai vilkėjo Rusijos kariuomenės uniformas, taip pat metalinėse plombuotose dėžėse gabenosi tarnybinius ginklus.

Kariškiai Lietuvos pasieniečiams nepateikė būtino Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro leidimo, suteikiančio teisę jiems vykti tranzitu iš Rusijos į Kaliningrado sritį.

Kol vyko dokumentų tvarkymo procedūros, išlaipintieji kariškiai laukė Kenos užkardoje. Pretenzijų Lietuvos pasieniečiams jie neturėjo, elgėsi korektiškai. Čia pat buvo saugomi ir jų tarnybiniai ginklai.

Rusams susisiekus su savo vadovybe, atlikus būtinas procedūras bei leidimui vykti per Lietuvą pasiekus Kenos užkardą, Lietuvos pasieniečiai karinę komandą trečiadienį vidudienį įsodino į kitą tranzitinį traukinį Maskva - Kaliningradas, išvykusį į Kaliningrado sritį.

Jiems taip pat grąžintos dėžės su ginklais. Tokiose talpose, kurios privalo būti paženklintos plomba, leidžiama gabenti tik tarnybinius vykstančiųjų ginklus.

Užsienio valstybės karine komanda laikoma užsienio valstybės karinių pajėgų karių grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 kariai. Paskutinį kartą Rusijos karinę komandą – 5 kareivius ir juos lydintį karininką – VSAT pareigūnai buvo išlaipinę 2004 - ųjų vasarą. Anksčiau tokių atvejų Lietuvos pasieniečių veikloje pasitaikydavo dažniau.