Apie sienos pažeidimo faktą praėjusią savaitę pranešė Lietuvos Krašto apsaugos ministerija. Tuo tarpu Rusijos pusė tvirtina, kad nurodytą dieną sraigtasparnio ekipažas skrido esant geroms oro sąlygoms, kurios nedavė preteksto prarasti orientaciją.

FST Pasienio valdybos spaudos tarnybos duomenimis, sraigtasparnis neprisiartino iki Lietuvos sienos arčiau nei per 500 metrų.

„Tai patvirtino sraigtasparnyje buvusios navigacijos palydovinės sistemos duomenys bei Baltijos laivyno priešlėktuvinės gynybos radiolokaciniai duomenys“, - tvirtina šaltinis.

DELFI primena, kad rugsėjo 1 dieną Lietuvos krašto apsaugos ministerija pranešė, jog Šakių savivaldybėje iš Rusijos pusės buvo užfiksuotas valstybinės oro erdvės pažeidimas. Karinis sraigtasparnis "Mi-8" nedideliame aukštyje nežymiai, keliasdešimt metrų, įskrido į Lietuvos teritoriją.

"Pažeidimas užfiksuotas, vyksta tyrimas. Apie incidentą informuota Užsienio reikalų ministerija, tikimės, kad bus toliau reaguojama diplomatiniais kanalais. Pažeidimai nėra sveikintini, juo labiau jie kartojasi", - tuomet sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus. Reklama

Pasak Karinių oro pajėgų vadas pulkininko Artūro Leitos, sraigtasparnis pastebėtas Šakių rajone ties Keršiškių kaimu, kur Lietuvą ir Rusiją skiria Šešupė. Sraigtasparnis buvo perskridęs į Lietuvos krantą.

Pasak A.Leitos, oro erdvės pažeidimą pastebėjo "oro erdvės kontrolės sistema, kuri suveikė puikiai".

KOP vado teigimu, Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai skambino į Černiachovskio mieste esantį pasienio būrį, kurio budėtojas patvirtino, kad pažeidimo metu minėtame rajone skraidė Nr.18 pažymėtas sraigtasparnis.

Tai jau ketvirtasis per pastaruosius tris mėnesius Lietuvos oro erdvės pažeidimas. Birželio 19 dieną Baltarusijos KOP sraigtasparnis "Mi-8" dukart per vieną dieną mažame aukštyje įskrido į Lietuvos teritorijos gilumą Lazdijų rajone. Dėl šio pažeidimo Baltarusijai išsiųsta Lietuvos URM diplomatinė nota, į kurią dar negauta atsakymo.

Birželio 29 dieną Rusijos KOP naikintuvas "Su-27" pažeidė Lietuvos oro erdvę, iš Kaliningrado srities įskridęs į Pagėgių savivaldybės teritoriją maždaug 3 kilometrus ir joje išbuvęs maždaug minutę. Rusijos diplomatai dėl šio įvykio išreiškė apgailestavimą ir teigė, kad incidentas įvyko dėl techninių priežasčių.

Liepos mėnesį Baltarusijos KOP sraigtasparnis "Mi-24" apie 100 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją Varėnos rajone.

Pernai rugsėjo 15 dieną į Lietuvą atklydo ir sudužo Rusijos KJP naikintuvas "SU-27".