Dar 2005 m. sausį Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) išdavė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, leidžiantį UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ tvarkyti atliekas senajame Kazokiškių sąvartyne.

Praėjus pusmečiui, Kazokiškių bendruomenė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą teigdama, kad Departamento leidimas eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną buvo išduotas nepagrįstai, pažeidžiant ne tik kazokiškiečių teisėtus interesus, bet ir Lietuvos įstatymų normas, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas konstitucinės garantijos į sveiką ir švarią aplinką įgyvendinimas.

Tąkart teismas patenkino bendruomenės kreipimąsi ir panaikino Departamento 2005 m. sausį išduotą leidimą. Savivaldybės įmonė šį sprendimą apskundė, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas antradienį patvirtino, jog ankstesnis sprendimas, panaikinantis minėtą leidimą, teisėtas.

Atliekas veža ir naktimis

Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad į sąvartyną pagal leidimą turėjo būti atvežta ne daugiau kaip 10 tonų atliekų per dieną, tačiau Departamentas leido per metus atvežti į sąvartyną 12 000 tonų - beveik 33 tonas per dieną. Atliekų tvarkymo žurnaluose užfiksuoti kiekiai rodo, kad vidutiniškai per dieną į sąvartyną nuo leidimo išdavimo dienos buvo atvežama nuo 15 iki 27 tonų atliekų. Be to, į Kazokiškių sąvartyną buvo atvežta 268 tonos komunalinių atliekų dumblo, kuris net nebuvo įtrauktas į atliekų registravimo žurnalą.

Kazokiškių bendruomenė mano, kad nuo praėjusių metų sausio į Kazokiškių komunalinių atliekų sąvartyną „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atvežė du kartus daugiau atliekų, nei yra leidžiama paprasto tipo komunalinių atliekų sąvartynui. Dėl šių veiksmų gamtai padaryta didžiulė žala.

“Šiukšlės vežamos visą laiką, vežė ir dumblą, slėpėsi, naktį vežė, veža ir niekas niekur nesiskaito”, - DELFI skundėsi Ina Stačiokienė, Kazokiškių bendruomenės iniciatyvinės grupės įkūrėja. Anot I. Stačiokienės, nieko nebuvo daroma ir po pirmojo teismo sprendimo, tačiau bendruomenė dabar ketina sąvartyną tikrinti ir samdyti antstolius. Anot jos, nors ir grasinama, tačiau bendruomenė nurimti nežada. “Mes kiekvieną dieną šiukšlėmis kvėpuojame, yra šimtaprocentinis savivaldybės valdininkų nihilizmas žmonių atžvilgiu”, - tikino I. Stačiokienė.

Įstatymuose nustatyta, jog Aplinkos ministerijos žinioje esantis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcija yra atsakinga už neigiamo poveikio aplinkai kontrolę. Tačiau Departamentas laukė, kol bus išnagrinėtas jų skundas dėl Departamentui nepalankaus teismo sprendimo, ir nesiėmė priemonių, kad būtų sustabdytas nekontroliuojamo atliekų kiekio vežimas į Kazokiškių sąvartyną.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė pareikalavo valdininkų atsakomybės už priimtus sprendimus, nepagrįstai išduotą leidimą ir tai, jog nebuvo imtasi priemonių taršai sustabdyti bei ją maksimaliai mažinti.