Teismo posėdžio metu buvo parodyta TV laidos ištrauka apie tą dieną, kai “Krekenavos agrofirmos” direktorius Linas Grikšas pateikė D.Budrevičienei kaltinimus apie neva jos padarytus darbo drausmės pažeidimus.

Taip pat buvo pacituotos laikraščių ištraukos su D.Budrevičienės atsakymu į žurnalistų klausimus apie tą įvykį. Po to prasidėjo teisminiai ginčai. L.Grikšo advokatas pareikalavo nuteisti D.Budrevičienę už L.Grikšą žeminančių prasimanymų skleidimą spaudoje.

Jis nurodė, kad L.Grikšas yra plačiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, todėl žiniasklaidai pateikti D.Budrevičienės pasisakymai apie Lino Grikšo elgesį su ja kenkia “Krekenavos agrofirmos” reputacijai.

D.Budrevičienės advokatas prašė bylą nutraukti, nes tokios baudžiamos bylos pagal Lietuvos teisę ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus yra negalimos. Pasak jo, jeigu žmones būtų galima bausti už savo įspūdžių pasakojimą žurnalistams, tai būtų pažeidžiama Konstitucijoje ir Žmogaus teisių konvencijoje įtvirtinta saviraiškos ir spaudos laisvė.

Pasak D.Budrevičienės advokato, byloje nėra įrodymų, kad ji tyčia skleidė melagingus prasimanymus, todėl ši byla vertintina kaip “Krekenavos agrofirmos” administracijos bandymas pagąsdinti šios įmonės darbuotojus, kurie kviečiami liudytojais į “vokelių” bylą.