"Pažeidimas užfiksuotas, vyksta tyrimas. Apie incidentą informuota Užsienio reikalų ministerija, tikimės, kad bus toliau reaguojama diplomatiniais kanalais. Pažeidimai nėra sveikintini, juo labiau jie kartojasi", - BNS penktadienį sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus.

Kaip BNS sakė Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Artūras Leita, sraigtasparnis pastebėtas Šakių rajone ties Keršiškių kaimu, kur Lietuvą ir Rusiją skiria Šešupė. Sraigtasparnis buvo perskridęs į Lietuvos krantą.

Pasak A.Leitos, oro erdvės pažeidimą pastebėjo "oro erdvės kontrolės sistema, kuri suveikė puikiai".

KOP vado teigimu, Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai skambino į Černiachovskio mieste esantį pasienio būrį, kurio budėtojas patvirtino, kad pažeidimo metu minėtame rajone skraidė Nr.18 pažymėtas sraigtasparnis.

Apie incidentą informuota Užsienio reikalų ministerija. Lietuvos karinės oro pajėgos atlieka įvykio tyrimą.

Tai jau ketvirtasis per pastaruosius tris mėnesius Lietuvos oro erdvės pažeidimas. Birželio 19 dieną Baltarusijos KOP sraigtasparnis "Mi-8" dukart per vieną dieną mažame aukštyje įskrido į Lietuvos teritorijos gilumą Lazdijų rajone. Dėl šio pažeidimo Baltarusijai išsiųsta Lietuvos URM diplomatinė nota, į kurią dar negauta atsakymo.

Birželio 29 dieną Rusijos KOP naikintuvas "Su-27" pažeidė Lietuvos oro erdvę, iš Kaliningrado srities įskridęs į Pagėgių savivaldybės teritoriją maždaug 3 kilometrus ir joje išbuvęs maždaug minutę. Rusijos diplomatai dėl šio įvykio išreiškė apgailestavimą ir teigė, kad incidentas įvyko dėl techninių priežasčių.

Liepos mėnesį Baltarusijos KOP sraigtasparnis "Mi-24" apie 100 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją Varėnos rajone.

Pernai rugsėjo 15 dieną į Lietuvą atklydo ir sudužo Rusijos KJP naikintuvas "SU-27".