„Dėl mažų atlyginimų kasmet mažėja norinčiųjų dirbti sienos apsaugoje, į rengiamas atrankas užimti laivas pareigybes pasienyje netsiranda norinčiųjų, - teigė S. Stripeika. – Lietuvai tapus ES nare daug pareigūnų išvyko dirbti į užsienį“.

Šiuo metu pasieniečio specialybę įgijusio į tarnybą priimto profesionalaus VSAT pareigūno atlyginimas vos tesiekia tūkstantį litų.

Vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys savo ruožtu pasieniečiams akcentavo, kad bus stengiamasi kuo greičiau padidinti pasieniečių ir kitų statutinių pareigūnų algas.

„Jų atlyginimai turi būti susieti su nustatytu kintamu dydžiu, kuris priklausytų nuo infliacijos, kainų pokyčių ir kitų objektyvių veiksnių, - VSAT štabe teigė R. Šukys. - Taip būtų išpręstos pareigūnams opios problemos, tarp jų ir didelė kadrų kaita“.

Raimondo Šukio susitikime su VSAT vadovais ir pasieniečių rinktinių vadais taip pat buvo aptarti ir pasieniečių veiklos ir jos įvertinimo Lietuvai rengiantis prisijungti prie Šengeno erdvės, tam skirtų lėšų panaudojimo klausimai.

Susitikime R. Šukiui pasieniečių vadovai teigė, kad tarnybai skirtų Šengeno priemonės lėšų įsisavinimą numatoma baigti laiku. Iš viso pasieniečiai išorinių Europos Sąjungos (ES) sienų stiprinimui pagal Šengeno priemonę 2004 – 2006 m. gauna 409 mln. Lt.

VSAT vadovai ministrą informavo, kokia šių lėšų panaudojimo eiga, kas už jas jau įsigyta, naudojama ir dar šiemet pasieks tarnybą – tai automobiliai ir plaukiojimo priemonės, vaizdo stebėjimo įranga, radiolokacinė, kompiuterinė ir dokumentų tikrinimo įranga, sraigtasparniai, naujos pasieniečių užkardos bei kitos priemonės išorinėms ES sienoms stiprinti.

Savo ruožtu R. Šukys išreiškė viltį, kad ES spendimai dėl Lietuvos narystės Šengeno erdvėje bus teigiami, o tai reikštų, kad ir Lietuvos pasieniečiai pateisintų lūkesčius dėl pasirengimo užtikrinti reikiamą bendrijos sienų apsaugą.

Kita vertus, sakė ministras, išlieka ir rizikų, dėl kurių gali būti apsunkintas visų ES lėšų panaudojimas nustatytu laiku, pavyzdžiui, dėl viešųjų konkursų rezultatų apskundimo ir su tuo susijusių pirkimo procedūrų užsitęsimo.

ES ekspertai artimiausiu metu vertins Lietuvos sausumos sienų apsaugą. Tokios ekspertų grupės vertinimo tikslais jau lankėsi šalies oro ir jūrų uostuose. Šiuo metu laukiama galutinių jų išvadų, tikintis, kaip minėta vidaus reikalų ministro ir pasieniečių vadovybės susitikime, kad jos bus palankios Lietuvai.