Pirmadienį savivaldybės vadovybei pasiųstame kardinolo laiške pabrėžiama kad „Oro architektų“ „įrenginio medžiaga ir pramogos pobūdis visiškai nesuderinama nei su Katedros aikštės sakraliniu pobūdžiu, nei su jos architektūrine ir kultūrine aplinka“.

Daugiau nei 30 šalių apkeliavusi britų menininkų grupė „Oro architektai“ rugsėjo pradžioje sostinės Katedros aikštėje pasiūlė sumontuoti milžinišką pripučiamą konstrukciją – liuminariumą, kuriame žmonės galėtų pasinerti į spalvų meditaciją.

„Katedros aikštėje numatyto pasirodymo vietai alternatyvų nėra – Rotušės aikštė remontuojama, kitos per mažos, taip kad dar bandysime kalbėtis su kurija“, - iš DELFI sužinojęs apie dvasininkų sprendimą teigė vienas renginio organizatorių, OKT/Vilniaus miesto teatro direktorius Martynas Budraitis.

Jo nuomone, su hierarchais arba pavyks susitarti, arba miesto žmonėms ir svečiams festivalis negalės suteikti progos apsilankyti oro pilyse.

Organizatoriai ir rėmėjai koreguoja susitarimus

DELFI šaltinių teigimu, pagrindinė priežastis, dėl ko Bažnyčia nepritarė šio renginio organizavimui– tarp pagrindinių jo rėmėjų minimi degtinės gamintojai. Vyskupų nuomone, prie Katedros reklamuoti alkoholį – nedera.

Išklausę ją renginio organizatoriai antradienį tarėsi su rėmėjais, kad Katedros aikštėje nebūtų ne tik alkoholio reklamos, bet ir tokios, kuri asocijuotųsi su alkoholiu. „Jie (Vilniaus arkivyskupijios kurijos atstovai - DELFI) išreiškė savo nuomonę, mes į ją įsiklausėme. Persitarėme su rėmėjais, pastarieji - sutiko su mūsų pasiūlymu. Dabar matysime, kaip į tai bus sureaguota“, - sakė M.Budraitis.

Pritarti arba nepritarti Katedros aikštėje planuojamoms pramogoms kurija gali pagal susitarimą su Vilniaus miesto taryba.

Organizuojant viešus renginius laikytis tam tikrų atstumų nuo kulto pastatų nurodyta ir tarptautinėje sutartyje tarp Šventojo Sosto bei Lietuvos.

Savivaldybės leidimas Katedros aikštėje rengti „Oro architektų“ pasirodymą antradienį dar nebuvo išduotas. Įdomu tai, kad tarp renginio organizatorių - pačiai savivaldybei priklausanti įstaiga „Vilniaus festivaliai“.

Katedros aikštė Bažnyčiai nepriklauso

Juridiškai Katedros aikštė priklauso ne Bažnyčiai, o Lietuvos Respublikai, ją valdo Vilniaus apskrities viršininko administracija. Tačiau, kaip DELFI informavo Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vadovas, Katedros aikštėje numatomiems renginiams leidimai gali būti išduodami tik iš anksto suderinus juos su Arkivyskupijos kurija.

Kaip minėjome, šiuo atveju pastarosios nepritarimą renginiui labiausiai nulėmė pagrindiniai „Oro architektų“ rėmėjai - „Sobieski uogos“.

DELFI komentatoriai taip pat atkreipė dėmesį į precesento neturintį bandymą per Sostinės dienas „prastumti“ stipraus alkoholinio gėrimo reklamą, kuri per masinius renginius yra draudžiama. Nors savivaldybės reklamuojamame „Oro architektų“ pasirodyme, kurį numatoma rodyti Katedros aikštėje, minimas ne pats alkoholinis gėrimas, o tik prekės ženklas „Sobieski uogos“, visiems aišku, kas čia turima omenyje.

Įdomu ir tai, kad bendro „Sostinės dienų“ ir teatro festivalio „Sirenos“ projekto dalyviais galės tapti tik sumokėjusieji po 5 litus. Mūsų žiniomis, tai pirmas renginys Katedros aikštėje, už kurį vilniečiams ir miesto svečiams teks mokėti.

Abejoja, kad projektas nekomercinis

Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Vitas Karčiauskas pritarimo miesto šventės metu Katedros aikštėje surengti „Oro architektų“ pasirodymus į Vilniaus arkivyskupą metropolitą kreipėsi liepos 24 dieną.

„Oro architektų“ prisistatyme aiškinama, kad vadinamasis „liuminariumas“ – „tai itin veiksminga priemonė verslo įmonėms, siekiančioms įtvirtinti ir pagerinti savo įvaizdį“, todėl Jo Eminencija abejoja mero pavaduotojo teigimu, jog projektas nekomercinis“, - rašoma antradienį išplatintame kurijos pranešime.

Su pateikta grupės pasirodymo medžiaga dvasininkai teigia gerai susipažinę, nes tie patys pasirodymai Katedros aikštėje anksčiau buvo planuojami kaip festivalio „Sirenos 2006“ renginiai.

Kurijos atstovų teigimu, arkivyskupo nepritarimą projektui vysk. Juozas Tunaitis buvo raštu išreiškęs jau liepos 3-ąją.

Liuminariumą sukūrė nelaisvėje

Liuminariumo autorių fotografą Alaną Parkinsoną projektui įkvėpė grynosios geometrinės ir gamtos formos, pasaulio šventovių architektūra bei šiuolaikinės architektūros korifėjai Antonio Gaudi, Frei Otto.

Pirmąją konstrukciją A.Parkinsonas sukūrė dirbdamas su nuteistaisiais. Jo sumodeliuota konstrukcija - lengvai montuojama, vienadienė skulptūra. Teigiama, liuminariumai įspūdingai atrodo tiek laukinėje gamtoje, tiek judriausiose miestų aikštėse, prie istorinių pastatų – katedrų ir pilių.

Uždraudęs pasirodymą, kardinolas A.J.Bačkis išreiškė viltį, kad „Sostinės dienų“ ir kitų Vilniuje vykstančių festivalių bei švenčių metų Katedros aikštėje bus organizuojami „prasmingi, orūs, visai tautai, valstybei svarbūs renginiai bei koncertai, kurių rengimui šioje ypatingoje vietoje Vilniaus arkivyskupijos kurija yra anksčiau ne kartą pritarusi“.ą