"Man teko matyti SOJ pratybas, tai labai efektyvios pajėgos", - sakė J.Olekas.

Pagal šiuo metu galiojantį Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą, Lietuvos kariuomenės reguliariosios pajėgos susideda iš sausumos pajėgų, karinių oro pajėgų ir karinių jūrų pajėgų.

Priėmus atitinkamas šio įstatymo pataisas, Lietuva taptų pirmąja pasaulyje valstybe, kuri turėtų atskiras Specialiųjų operacijų pajėgas.

Anksčiau Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus interviu BNS sakė, kad SOJ turi visus atskiroms pajėgoms būdingus požymius - savo atskiras užduotis, funkcijas, atranką, parengimą, štabą, biudžetą ir kovinius dalinius bei vienetus. V.Tutkaus teigimu, atlikus kai kuriuos nedidelius pertvarkymus, SOJ turi perspektyvą virsti atskiromis kariuomenės pajėgomis.

Lietuvos Specialiųjų operacijų junginį sudaro Ypatingosios paskirties tarnyba (YPT, Žaliukai), Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, Povandeninių veiksmų komanda (PVK) ir specialiosios paskirties sraigtasparnių grandis.

PVK formaliai yra Karinių jūrų pajėgų, o sraigtasparnių grandis - Karinių oro pajėgų dalis, tačiau šie padaliniai yra perduoti SOJ operaciniam pavaldumui.

Vakarų valstybės, siekdamos kuo didesnės savo specialiųjų pajėgų parengties, jų panaudojimo ir valdymo efektyvumo, pradėjo specialiųjų pajėgų išskyrimo iš likusių ginkluotųjų pajėgų procesą. Pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose veikia atskira Specialiųjų operacijų vadavietė, kuri vadovauja Armijos "žaliosioms beretėms", Laivyno "ruoniams", Jūrų pėstininkų korpuso ir Karinių oro pajėgų specialiesiems daliniams, tačiau šie daliniai tebepriklauso savo "motininėms" kariuomenės rūšims.

Didžiojoje Britanijoje pagarsėjusiam SAS daliniui ir kitiems specialiesiems daliniams vadovauja atskiras direktoratas, bet specialiosios pajėgos nėra išskirtos į atskirą rūšį.

Kaimyninėje Lenkijoje, susipažinus su Lietuvos patirtimi, pradedamas specialiųjų operacijų pajėgų kūrimas. Tam planuojama iš kariuomenės išskirti Pirmąjį specialųjį pulką, kuris analogiškas lietuviškiems jėgeriams, iš gynybos ministerijos - pagarsėjusį antiteroristinį padalinį "Grom" (YPT atitikmuo), iš Lenkijos karinių jūrų pajėgų - kovinių narų padalinį "Formoza".

Kariuomenės vadas anksčiau BNS sakė, kad per artimiausius metus ketinama atskirti PVK tarnaujančių specialistų funkcijas. Karinėse jūrų pajėgose liktų narai išminuotojai, o SOJ būtų perduoti koviniai narai.

Sraigtasparnių grandies materialinė bazė priklausytų KOP, tačiau tarnybai SOJ būtų priskirti konkretūs specialiai parengti aviatoriai.

SOJ eskadronas "Aitvaras" nuo praėjusių metų vasaros iki šių metų liepos budėjo NATO greitojo reagavimo pajėgose (angl. NRF - NATO Response Forces).

Keturi "aitvarų" eskadronai 2002-2004 metais pakaitomis po pusmetį dalyvavo JAV vadovaujamoje antiteroristinėje operacijoje "Enduring Freedom" Afganistane. Ši operacija nukreipta prieš Talibano režimo liekanas ir tarptautinės teroristinės organizacijos "al Qaeda" kovotojus. Eskadronų "Aitvaras" kariai vykdė specialiosios žvalgybos, įtariamų asmenų suėmimo, ginklų sandėlių likvidavimo ir kai kurias kitas įslaptintas operacijas.