DELFI pateikia originalų laiško tekstą:

"Prezidentas, ryžtingai užsiėmęs teismų reforma, kurios tikslai – reali teismų savivalda, skaidrumas bei aiškūs trečiosios valdžios formavimo kriterijai, susilaukė didelio pasipriešinimo.

Prezidento Valdo Adamkaus inicijuojamos permainos, suprantama, priimtinos ne visiems. Tačiau priemonės, kuriomis siekiama sustabdyti pažangą, peržengia padorumo ribas ir manipuliuoja visuomenės nuomone.

Pastarosiomis dienomis šalies žiniasklaidoje pasirodė publikacijos, kuriose esu kaltinamas dėstęs neva nelegalioje mokykloje, dėl ko jaučiu pareigą išsakyti ir savo nuomonę.

Taip, išties prieš dešimt metų aš, būdamas eiliniu Vilniaus universiteto asistentu, buvau pakviestas dėstyti į tuo metu pagal galiojančius įstatymus veikiančią švietimo įstaigą. Vieną semestrą skaičiau romėnų teisės kursą.

Visiems Lietuvos žmonėms galiu užtikrinti vieną – šis semestras niekaip nesusijęs nei su mano priklausymu „penktajai kolonai“, nei su kokia kita antivalstybine veikla. Reikia pripažinti – žmonės, darantys tokias prielaidas, nestokoja fantazijos, o galbūt ir piktų kėslų.

Tikrai nematyčiau reikalo komentuoti šio, mano požiūriu, nereikšmingo savo biografijos fakto, jei ne šios istorijos kontekste, per mano asmenį metamas šešėlis aukščiausiai mūsų šalies institucijai ir valstybės vadovui Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, kuriam esu dėkingas už galimybę dirbti jo sudarytoje grupėje teismų įstatymo redakcijai parengti.

Jausdamas didelę atsakomybę, noriu pabrėžti, jog dirbdamas šioje grupėje paisiau tik Lietuvos nacionalinių interesų. Kartu su kolegomis teisininkais prezidentui teikėme tik tuos pasiūlymus, kurie, mūsų manymu, padės sumažinti korupciją, padidins teismų atsakomybę prieš visuomenę, o sprendimus užimti aukštas pareigas lems teisininko kvalifikacija bei aukštos moralinės nuostatos.

Matydamas prezidento Valdo Adamkaus nuoseklumą bei pasiryžimą tęsti pradėtas reformas, neabejoju, jog, nepaisant visų bandymų priešintis, permainos Lietuvos teismų sistemoje bus įgyvendintos.

Savo ruožtu, nepaisant vykdomo puolimo, ir toliau visomis išgalėmis stengsiuosi padėti J.E. Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, realizuojant šiuos svarbius teismų sistemos reformavimo tikslus."