Kodėl atsakymų į šiuos klausimus ieškoma katalikiškojo mokslo paunksmėje? Ar katalikiškojo mokslo atsakymai yra kitokie nei ateistinio? Ar ideologinių nuostatų laikymasis gali iškreipti objektyvius objektyvaus mokslo rezultatus?

Apie tai – pirmadienį 9.10 val. tiesioginėje „Žinių radijo“ pokalbių ir ginčų laidoje „Raktas“. Kartojimas – 19.55 val.

Dalyvauja Mykolo Romerio universiteto atstovai prof. Vidmantas Egidijus Kurapka, prof. Viktoras Justickis, dėst. Saulius Nefas ir Vilniaus universiteto docentas Paulius Subačius.

Klausimus laidos dalyviams pateikti arba pareikšti savo nuomonę galite šio anonso komentaruose.

Laidos vedėjas – Audrys Antanaitis.