Airija savo diaspora vadina apie 70 milijonų nuo 19 amžiaus didžiojo bulvių maro po pasaulį pasklidusių žmonių, juos į tinklą valstybinės diasporos politikos pagrindu buria Diasporos reikalų ministras ir Užsienio reikalų ministerija. Tikima, kad aktyviai įtraukusi diasporą Airija susikūrė plačiai žinomą Keltų tigro reputaciją.

Lietuvos diasporos profesionalus vienija 2009 metais įkurtas tinklas „Global Lithuanian Leaders“ (GLL). Anot jo vadovės Kotrynos Stankutės-Jaščemskienės, lietuvių profesionalų klubai užsienyje tampa plačiais Lietuvai vertingų kontaktų tinklais, savo veiklą kreipiantys mūsų šalies ekonominiam augimui ir tarptautiškumo skatinimui. GLL komanda kelia sau tikslą ir toliau prisidėti prie klubų steigimosi pasaulyje, juos jungti ir pažindinti, taip padedant rasti veiklos tvarumą bei sėkmę lemiančius receptus.

Kasmet įsteigiamos bent trys diasporos profesionalus vienijančios organizacijos, daugelio jų atsiradimą įkvėpė jau 12 metų aktyviai veikiančio Londono Sičio lietuvių profesionalų klubo (LCLC) pavyzdys. Vis dažniau grįžtančius į Lietuvą jo narius keičia nauji Londono tempo ir galimybių išbandyti atvykę gabūs profesionalai.

Iš pradžių susibūrę profesinių ryšių mainų ir savitarpio pagalbos tikslais, klubai ilgainiui ima kurti iniciatyvas, siejančias juos su Lietuva ir menančias Lietuvai įvairiapuses galimybes.

Lietuvos verslo asociacija Jungtiniuose Arabų Emyratuose, atšventusi įsteigimą LR Prezidentės vizito į Dubajų praėjusį spalį metu, jau šių metų gegužę suorganizavo Lietuva besidominčių JAE įmonių vizitą (road-show), kurio metu lankė ir dalyvavo susitikimuose su IT, maisto ir tekstilės sektorių atstovais, domėjosi startuolių ekosistema. Paskutinėmis žiniomis, šiuo metu vyksta dvejos derybos dėl žinomos JAE tekstilės įmonės investicijų Lietuvoje ir IT sprendimų mokyklose.

Lietuvos Amerikos verslo asociacija Losandžele (LABA.LA) nuo veiklos pradžios apsisprendė megzti šalių ryšius biotechnologijų ir kino srityje ir lietuviška banga įsiliejo į kasmetinę Annual Film Industry Networking Events programą, rengdami JAV ir Lietuvos atstovų kontaktų mainų vakarus ir stengdamiesi prikviesti vis daugiau kino industrijoje dirbančių, su Lietuva sąsajų turinčių profesionalų. Būtent taip į asociacijos akiratį pateko „Kempiniuko plačiakelnio“, „Požemio“ ir daugelio kitų animacinių serialų idėjinis autorius Kaz Prapuolenis, kurio ryšius su tapatybe nutraukė griežtas auklėjimas šeimoje, bet pažintis su aktyviais profesionalais priminė, kad yra kūrybiškų ir profesinių būdų sietis su Lietuva. Jau šią savaitę jis pagrindinio pranešėjo teisėmis kalbės „Comic Con Baltics“ animatorių konferencijoje.

Šį mėnesį Lietuvių profesionalų Osle (LPO) iniciatyva vyks dvejos inovatyviai Lietuvą pristatančios dirbtuvės kasmetinės Oslo inovacijų savaitės (Oslo Innovation Week) programoje. Vienose iš jų prisistatys su virtualia realybe ir animacija dirbančios Lietuvos įmonės, kitose – kriptovaliutų ir kitų finansinių technologijų pradininkai.

Klubų forumą Dubline atidarė LR Ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas. „Džiugu dalyvauti jau antrajame lietuvių diasporos profesionalų klubų forume. Renginys itin reikalingas, nes bendraujant, keičiantis patirtimi ir mintimis gimsta naujos iniciatyvos, nutiesiančios tvirtesnius tiltus tarp išeivių ir Lietuvos, skatinančios prisidėti prie Lietuvos ateities. Išvada pasibaigus renginiui – labai aiški: diasporos profesionalai yra didelė Lietuvos vertybė ir jėga, jie ženkliai prisideda prie mūsų valstybės pažangos ir gerovės kūrimo, tad itin svarbi tokių organizacijų kaip GLL veikla ir parama. Tik suvieniję pastangas galime pasiekti dar geresnių rezultatų pritraukiant užsienio investicijas, užmezgant naujus ryšius tarp mokslininkų ir universitetų, didinant užsienio turistų skaičių, galiausiai – didinant Lietuvos žinomumą ir skleidžiant gerąją žinią apie mūsų valstybę“.

Į klubų forumą iš Vašingtono atvyko Seimo – Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos pirmininkas, JAV PLB Valdybos narys, Vašingtono (JAV) profesionalų klubo vienas steigėjų, ekonomikos mokslų profesorius Rimvydas Baltaduonis su raginimu susirinkusiems semtis įkvėpimo iš Jono Basanavičiaus ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, kurie prieš šimtą metų pasinaudodami jiems prieinamo atviro pasaulio galimybėmis savo sukauptas žinias ir patirtį skyrė Lietuvos kūrimui, prisidėti savo gebėjimais, laiku ir ryšiais prie klestinčios Lietuvos vystymo, nepamiršti, kad viena svarbiausių atsakingo piliečio pareigų yra dalyvavimas demokratinės šalies valdžios rinkimuose.

Klubų atstovų forumą Dubline organizavo jau antrus metus veikiantis Airijos profesionalų tinklas, kuriam vadovauja Evelina Saduikytė. „Organizavimo imtis įkvėpė pernykštis klubų susibūrimas Kopenhagoje, norėjosi ne tik dar kartą visus pamatyti, aptarti klubų kasdieną ir šventes, bet ir sukurti intensyvią pažintinę programą. Rėmėjų „Strategic Staffing Solutions“ dėka pakvietėme mūsų klubą įkvėpusį diasporos ir profesinio įsitinklinimo (networking) ekspertą Kingsley Aikins, kurio dėka dar labiau patikėjome savo verte ir galimybėmis kurti Lietuvai.“

Kingsley Aikins – pats sugrįžęs į augantį Dubliną airių profesionalios diasporos atstovas, gyvenęs Australijoje ir JAV, šiuo metu vis dažniau yra kviečiamas šalių vyriausybių patarti diasporos įtraukimo į valstybės gyvenimą ir plėtrą klausimais. Jis gyrė ne tik dešimtmečiais su plačiai pasaulyje gyvenančia diaspora dirbančias šalis – Izraelį, Indiją, Airiją, Škotiją, Daniją, bet ir naujai protų judėjimo po pasaulį vertę suvokusias Rytų Europos ir Afrikos šalis. Anot jo, didžiausia valstybės klaida – ignoruoti diasporą.