Ekspertai pažymi, kad dabartinėmis sąlygomis kyla klausimas dėl Baltijos šalių išlikimo – visoms trims valstybėms iškilęs pavojus išnykti.

Vilniaus universiteto profesorius Liudas Truska emigraciją prilygina evakuacijai ir tvirtina, kad ji kelia grėsmę lietuvių tautai. Jis neatmeta galimybės, kad dabartinių procesų pasekmės prilygs marui, kuris praretino Lietuvos gyventojų gretas XVIII a. pradžioje.

Statistiniais duomenimis, žlugus Sovietų Sąjungai, Estijos gyventojų skaičius sumažėjo 280 tūkst. ir ši tendencija išlieka. Analogiška situacija susiklostė ir kitose Baltijos šalyse – Latvijoje bei Lietuvoje. Rimčiausi faktoriai, darantys įtaką šiems skaičiams, yra aukštas mirtingumo rodiklis ir emigracija – tiesioginės žemo pragyvenimo lygio Baltijos šalyse pasekmės.

Tačiau Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas nemano, kad emigracija yra problema: „Ši laisvė reiškia, kad lygiai taip pat, kaip bet kas gali atvykti į Estiją, taip ir mes galime laisvai iš jos išvykti. Sovietinio reikalavimo gyventi tam tikroje teritorijoje nebėra ir jis užmirštas. Lygiai kaip ir prieš 200 metų atšaukta baudžiavinė teisė“, - sakė Estijos vadovas.

T. H. Ilvesui pritaria ir Latvijos prezidentas Andris Berzinis. „Masinės emigracijos nelaikau tragedija, - tvirtino jis. – Panašūs procesai vyko ir XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Tuomet latviai užsienyje įgydavo išsilavinimą bei patirties, o tada sugrįždavo atgal ir kurdavo Latvijos valstybę. Kodėl nepratęsus šios teigiamos patirties?“.