I. Vaišvilaitė atstovauti Lietuvai prie Šventojo Sosto paskirta praėjusiais metais. Prieš tai, 2008–2012 m. ji buvo Europos humanitarinio universiteto prorektorė, 2004–2007 m. – Lietuvos Prezidento vyriausioji patarėja, 2001–2004 m. – Laisvosios Europos radijo redaktorė, 1991–1998 m. – Vatikano radijo redaktorė. Nuo 1998 m. I. Vaišvilaitė dėstė Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

1986–1991 m. I. Vaišvilaitė dirbo Lietuvos TSR mokslo akademijos Dailės ir kultūros institute, prieš tai, nuo 1978 m., dėstė Lietuvos TSR dailės institute. 1984 m. ji įgijo meno istorijos daktaro laipsnį, 1998 m. – Bažnyčios istorijos daktaro laipsnį.