„Ambasadorės diplomatinė patirtis ir užsienio lietuvių reikalų žinojimas sustiprins Užsienio reikalų ministerijos ir PLB bendradarbiavimą“, – ambasadorės paskyrimą komentavo Lietuvos diplomatijos vadovas Audronius Ažubalis.

Šiuo paskyrimu siekiama įtraukti užsienio lietuvių bendruomenes į „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą, intensyviau plėtoti užsienio lietuvių edukacinius ir švietėjiškus projektus, telkti diasporos paramą Lietuvai strateginiais klausimais, skelbia Užsienio reikalų ministerija.

Bendradarbiaujant su PLB valdyba bus rengiamasi Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių minėjimui visame pasaulyje 2013 metais, Pasaulio lietuvių vienybės dienos renginiams, bus siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos valstybingumo šimtmečio minėjimo renginius, skatinti užsienio lietuvių ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

JAV gimusi G. Damušytė daugiau nei du dešimtmečius dirbo su užsienio šalių žiniasklaida, 1979–1991 m. ėjo Lietuvių informacijos centro direktorės Niujorke pareigas, koordinavo paramą persekiojamai Lietuvos katalikų bažnyčiai ir žmogaus teisių gynėjams, vertė pogrindžio spaudą, buvo Lietuvių katalikų religinės šalpos tarybos direktorė. 1979–1983 m. G. Damušytė buvo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė, JAV lietuvių bendruomenės tarybos narė, 1983–1988 m. – Pasaulio lietuvių bendruomenės Visuomeninių reikalų komisijos valdybos pirmininkė.

1991–1996 m. diplomatė dirbo Lietuvos misijoje prie Jungtinių Tautų, 1998–2001 m. vadovavo Lietuvos ambasadai Austrijoje, nuo 2001 m. ėjo Lietuvos ambasadorės prie NATO pareigas. 2006–2008 m. G. Damušytė buvo Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams, Lietuvos paramos Afganistanui koordinatorė. Nuo 2008 m. iki šio paskyrimo G. Damušytė ėjo Lietuvos ambasadorės Kanadoje pareigas.