Garbės konsulai bus informuoti apie artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir su tuo susijusius Lietuvos planus Šiaurės Amerikos regione, skelbia Užsienio reikalų ministerija/

Susitikime dalyvaus Lietuvos kultūros ministras Arūnas Gelūnas, užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, Lietuvos ambasadoriai JAV ir Kanadoje Žygimantas Pavilionis ir Gintė Damušytė, Lietuvos generalinių konsulatų Čikagoje ir Niujorke vadovai Skaistė Aniulienė ir Valdemaras Sarapinas bei 17 garbės konsulų iš JAV, Kanados ir Meksikos.

Susitikimo dalyviai taip pat apsilankys Lietuvių fondo 50-mečio minėjime, susitiks su JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių atstovais, lankysis Pasaulio lietuvių centre Lemonte, dalyvaus šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje.

Darbo pusryčiuose bus aptarti projektai, skatinantys lietuvių ir žydų bendruomeninius ryšius bei abipusį supratimą.

Bendras Šiaurės Amerikoje dirbančių Lietuvos garbės konsulų susitikimas rengiamas pirmą kartą.