Kanados lietuvių dienų metu pristatyta Kanados lietuvių menininkų darbų paroda. Joje savo darbus eksponavo daugiau kaip 20 lietuvių kilmės menininkų iš visos Kanados. Šventėje koncertavo grupė iš Lietuvos „Jonis“, aktorė ir dainininkė Nijolė Narmontaitė, pasirodymus surengė Kanados lietuvių šokių ir muzikos ansambliai iš Toronto, Hamiltono, Monrealio ir Otavos.

Toronto lietuvių bendruomenės apylinkė šiais metais švenčia savo 60 metų veiklos jubiliejų.