Gausiai susirinkę Aker Brygge prieplaukoje prie miesto rotušės Norvegijos lietuviai buriuotojus pasitiko tautiškai ir pasiūlė lietuviškos juodos duonos su druska. Žodį tarė jachtos kapitonas ir „Ambersail“ klubo prezidentas Paulius Kovas, taip pat Lietuvos ambasadorius Norvegijoje Alfonsas Eidintas ir Norvegijos lietuvių bendrijos pirmininkas Dalius Bansevičius.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos generalinis garbės konsulas Leonas Boddas, Latvijos bei Estijos ambasadoriai Norvegijoje, apsilankė Oslo miesto vicemeras bei Lietuvos jachtą priėmusios pakrantės asociacijos „Kysten“ atstovas.

Tūkstantmečio odisėjos buriuotojai įteikė lietuvių bendruomenei prezidento V.Adamkaus laišką bei pakvietė lietuvius kartu sugiedoti tautišką giesmę liepos 5 d. Lietuvos himnas tuo pat metu bus sugiedotas Lietuvoje ir visose lietuvių bendruomenėse, o įrašai suplauks į Lietuvą, kur bus sumontuotas vienas bendras filmukas.

Norvegijos lietuvių bendrijos pirmininkas Dalius Bansevičius, pasipuošęs Norvegijos-Danijos XIX a. pradžios kariška uniforma, pasveikino svečius bei bendruomenės atstovus ir iškilmingai priėmė iš kapitono kapsulę su prezidento laišku.

Aštuoni savanoriai bėgikai lietuviai bėgte nugabeno prezidento laišką į klubą „Månefisken“, kur vyko buriuotojų susitikimas su bendruomene. Estafetė nuo rotušės iki klubo - maždaug keturi kilometrai upės pakrante – užtruko apie pusvalandį. Aštuoni bėgikai reprezentavo skirtingas Norvegijos apskritis. Norėta pademonstruoti, kad plačioje ir didelėje šalyje lietuvių esama nuo pat pietinių pakrančių iki šiauriausių Norvegijos miestelių. Ir visiems jiems brangus vienas vardas – Lietuva.

Ekskursija po jachtą atskleidė gyvenimo jūroje detales. Visi atėję pasitikti buriuotojų turėjo galimybę apsidairyti po laivo denį ir pasikalbėti su įgulos nariais. Jachtos vidus daugelį nustebino asketiškumu ir mažomis erdvėmis. Ši sportinė jachta yra 60 pėdų (18,5 m) ilgio ir buvo pagaminta lenktynėms, todėl joje tik būtiniausia įranga, moderniausios medžiagos ir jokio komforto.

Dvylika vyrų jachtoje praleido daugumą laiko per aštuonis kelionės mėnesius, nakvoti viešbutyje tekdavo retai, tik keičiantis įgulos nariams. Odisėjoje iš viso dalyvavo apie 120 buriuotojų, įgulos keitėsi su kiekvienu etapu, ir tik vienas vyras plaukia visą kelią nuo pat rugsėjo 5-osios. Tai už saugumą ir techninius bei ūkio reikalus atsakingas Linas Ivanauskas, visų trumpai vadinamas Linkumi. Buriuotojas tvirtino nepasigedęs jokių sausumos patogumų, išskyrus karštą vonią. Žinoma, jis pasiilgo savo šeimos, su kuria būtų smagu dalintis kelionės įspūdžiais, pavyzdžiui, nuostabios gamtos prisiminimais iš Karibų. Į šį buriuotojų rojų vyrui dar magėtų grįžti.

Klube „Månefisken“ vyko lietuvių bendruomenės ir „Ambersail“ buriuotojų susitikimas, kur buvo perskaitytas prezidento laiškas ir parodytas filmas apie „Tūkstantmečio odisėją“.

Vakarą vainikavo akustinis Andriaus Mamontovo koncertas. Norvegijos lietuvių šis atlikėjas labai mėgstamas ir gerbiamas. Tai liudijo akimirksniu iššluoti bilietai ir nusivylimas tų, kurie norėjo, bet jau nepateko į anšlaginį renginį. Belieka tikėtis, kad Andrius Mamontovas ir vėl apsilankys ir pamalonins Norvegiją savo dainomis.