Įsižiebus visoms žvakelėms, buvo pradėta invokacija, kurią atliko kunigas Vytautas Volertas. Tylos minute buvo pagerbtas ilgametis parapijos narys Vladas Sidas, kuris daugelį metų aktyviai dalyvavo parapijos veikloje.

Vėliau – smagi Maironio lituanistinės mokyklos vaikučių programa, parengta mokytojos Gintarės Bukauskienės ir Birutės Mockienės. Šventiškai pasipuošę vaikai vaidino „Spragtuką“, dainavo dainas, buvo eksponuojami vaikų piešiniai, lopšelinukai ir darželinukai šoko cukrinių slyvaičių fėjos šokį, kurį palydėjo gausūs žiūrovų plojimai.

Buvo vaišinamasi gardžiais lietuviškais patiekalais, bendraujama, dalinantis plotkeliu, žmonės ėjo per visą salę, pasidalindami juo su visais pažįstamais ir draugais, palinkėdami ramybės, gražių švenčių, santarvės.

Tuomet visi buvo pakviesti sugiedoti kalėdines giesmes „Tyli naktis“ ir „Sveikas, Jėzau gimusis“.

Vaikams džiugiausia akimirka buvo tuomet, ka rogėse į salę įvažiavo Kalėdų Senelis.

Kūčių šventėje dalyvavo daugiau kaip 200 lietuvių.

Visi Niujorke gyvenantys lietuviai dar kartą susitikti ir paminėti Jėzaus gimimą kviečiami gruodžio 24 dieną, 22 val. į Bernelių mišias, kurios vyks Apsireiškimo parapijos bažnyčioje, 259 N. 5th Street, Brooklinas.